Market Summary 04.03.2021

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
04/03/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.168,52 -18,43 -1,55 16.800,89      
VN30 1.174,29 -21,31 -1,78 7.823,39      
VNMIDCAP 1.395,31 -20,38 -1,44 4.546,74      
VNSMALLCAP 1.198,05 -14,29 -1,18 2.162,06      
VN100 1.124,28 -18,70 -1,64 12.370,13      
VNALLSHARE 1.127,25 -18,43 -1,61 14.532,18      
VNXALLSHARE 1.797,62 -28,42 -1,56 18.029,07      
VNCOND 1.373,10 -25,31 -1,81 407,24      
VNCONS 844,47 -11,71 -1,37 1.232,24      
VNENE 628,72 4,16 0,67 815,11      
VNFIN 1.118,53 -25,00 -2,19 4.209,42      
VNHEAL 1.454,35 -10,60 -0,72 17,76      
VNIND 716,31 -11,17 -1,54 2.188,53      
VNIT 1.715,50 -38,39 -2,19 364,01      
VNMAT 1.875,40 -28,67 -1,51 2.598,27      
VNREAL 1.511,95 -17,62 -1,15 2.340,32      
VNUTI 794,67 -9,54 -1,19 312,70      
VNDIAMOND 1.376,60 -31,44 -2,23 3.107,47      
VNFINLEAD 1.514,31 -33,10 -2,14 4.062,93      
VNFINSELECT 1.475,28 -32,97 -2,19 4.080,99      
VNSI 1.673,33 -23,60 -1,39 4.233,59      
VNX50 1.932,18 -32,53 -1,66 11.343,88      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 629.649.100 15.251    
Thỏa thuận 43.800.821 1.550    
Tổng 673.449.921 16.801    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 28.612.100 RIC 6,95% TNC -6,98%    
2 MBB 26.153.000 BMC 6,89% CLC -6,92%    
3 STB 25.295.500 DQC 6,87% NHH -6,91%    
4 FLC 23.654.300 PXI 6,78% BHN -6,90%    
5 TCB 17.829.200 GTA 6,77% LSS -6,79%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
34.250.700 5,09% 38.293.300 5,69% -4.042.600
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.277 7,60% 1.506 8,97% -229
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 MBB 8.788.900 VHM 263.194.173 VHM 16.508.590  
2 HPG 3.595.600 MBB 241.786.260 KBC 15.503.690  
3 PLX 3.205.900 FPT 205.257.000 SBT 12.075.100  
4 VRE 2.853.600 PLX 186.619.870 NVL 11.765.230  
5 POW 2.797.600 VNM 183.171.732 VPB 10.943.500  

HOSE

BHN 69,800 -200 -0.29%
BMC 18,700 -200 -1.06%
CLC 39,000 500 +1.30%
DQC 25,100 750 +3.08%
FLC 12,000 200 +1.69%
FPT 82,100 2,500 +3.14%
GTA 16,200 0 %
HPG 49,550 200 +0.41%
KBC 39,600 1,150 +2.99%
LSS 13,400 0 %
MBB 31,350 150 +0.48%
NHH 63,100 100 +0.16%
NVL 90,000 1,200 +1.35%
PLX 55,900 0 %
POW 13,800 0 %
PXI 4,000 0 %
RIC 24,800 -1,850 -6.94%
SBT 22,700 50 +0.22%
STB 22,700 500 +2.25%
STT 3,500 400 +12.90%
TCB 41,600 -350 -0.83%
TNC 35,000 -100 -0.28%
VHM 98,900 -800 -0.80%
VNM 99,800 -100 -0.10%
VPB 47,200 500 +1.07%
VRE 35,000 -300 -0.85%

Symbol Lookup

Close

Close