Market Summary 22.02.2021

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
22/02/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.175,04 1,54 0,13 15.297,53      
VN30 1.180,55 -0,04 0,00 7.352,69      
VNMIDCAP 1.401,01 -1,44 -0,10 4.367,28      
VNSMALLCAP 1.142,77 7,20 0,63 1.549,35      
VN100 1.133,04 0,68 0,06 11.719,97      
VNALLSHARE 1.132,33 1,05 0,09 13.269,32      
VNXALLSHARE 1.796,64 2,80 0,16 15.197,99      
VNCOND 1.393,83 -9,74 -0,69 409,36      
VNCONS 875,48 -4,16 -0,47 1.379,22      
VNENE 616,27 10,63 1,76 537,31      
VNFIN 1.110,70 -1,02 -0,09 3.666,37      
VNHEAL 1.447,33 -1,97 -0,14 16,69      
VNIND 702,46 -1,31 -0,19 2.068,35      
VNIT 1.728,74 5,67 0,33 330,09      
VNMAT 1.764,91 4,60 0,26 1.830,05      
VNREAL 1.559,70 11,76 0,76 2.662,43      
VNUTI 788,28 -4,18 -0,53 292,60      
VNDIAMOND 1.388,31 -4,13 -0,30 2.755,25      
VNFINLEAD 1.504,63 -2,28 -0,15 3.561,59      
VNFINSELECT 1.465,54 -1,65 -0,11 3.579,82      
VNSI 1.666,85 1,39 0,08 4.118,04      
VNX50 1.945,21 3,12 0,16 10.364,78      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 571.176.900 13.933    
Thỏa thuận 58.859.615 1.364    
Tổng 630.036.515 15.298    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HNG 33.561.500 GDT 7,00% EVG -6,98%    
2 STB 25.991.000 VIX 6,99% SMA -6,90%    
3 HPG 21.430.500 BMC 6,99% LSS -6,67%    
4 MBB 19.902.200 HU1 6,97% KPF -6,61%    
5 LPB 15.463.000 QCG 6,94% L10 -6,34%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
26.104.400 4,14% 44.783.740 7,11% -18.679.340
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
961 6,28% 1.571 10,27% -610
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 6.039.900 VNM 268.002.700 VHM 18.111.090  
2 CTG 4.080.400 HPG 263.589.945 KBC 14.858.990  
3 FPT 2.900.400 FPT 237.542.760 NVL 12.551.930  
4 VNM 2.491.540 CTG 153.546.335 SBT 11.639.900  
5 HSG 2.053.000 VCB 134.478.930 VPB 11.127.100  

HOSE

Symbol Lookup

Close

Close