Market Summary 26.10.2020

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
26/10/2020          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 950,80 -10,46 -1,09 8.550,87      
VN30 919,56 -10,74 -1,15 5.133,55      
VNMIDCAP 995,27 -14,50 -1,44 2.050,65      
VNSMALLCAP 833,90 -6,47 -0,77 842,88      
VN100 880,62 -9,59 -1,08 7.184,21      
VNALLSHARE 879,44 -9,25 -1,04 8.027,09      
VNXALLSHARE 1.401,70 -15,84 -1,12 8.850,10      
VNCOND 1.090,77 3,51 0,32 448,22      
VNCONS 853,81 4,76 0,56 877,76      
VNENE 443,28 -3,24 -0,73 127,02      
VNFIN 778,97 -23,86 -2,97 2.404,98      
VNHEAL 1.224,82 -2,49 -0,20 13,84      
VNIND 532,42 -6,22 -1,15 1.243,60      
VNIT 1.192,71 -24,07 -1,98 230,29      
VNMAT 1.289,86 -5,44 -0,42 1.278,44      
VNREAL 1.242,16 -3,01 -0,24 1.261,62      
VNUTI 659,10 -9,21 -1,38 124,79      
VNDIAMOND 990,33 -17,59 -1,75 2.166,46      
VNFINLEAD 1.072,48 -34,23 -3,09 2.154,97      
VNFINSELECT 1.042,83 -31,77 -2,96 2.383,53      
VNSI 1.252,95 -17,27 -1,36 2.059,46      
VNX50 1.525,40 -19,05 -1,23 6.723,10      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 404.773.940 7.954    
Thỏa thuận 23.475.158 597    
Tổng 428.249.098 8.551    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 27.021.200 PNC 6,99% VPI -19,15%    
2 TCB 24.707.670 GIL 6,87% ASP -8,49%    
3 HPG 20.406.250 VIS 6,77% VAF -7,00%    
4 FLC 18.319.130 TNT 6,62% MCP -6,99%    
5 ITA 13.359.150 ABT 6,49% SGT -6,98%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
13.801.730 3,22% 26.025.886 6,08% -12.224.156
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
349 4,09% 771 9,01% -421
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 4.377.440 MSN 161.540.804 VHM 233.347.215  
2 VRE 2.266.730 HPG 137.013.173 PLX 33.531.800  
3 MSN 1.852.670 VHM 123.440.355 PGD 18.628.956  
4 VHM 1.535.570 VIC 95.907.972 KDC 9.545.556  
5 VSC 1.425.780 VRE 64.738.745 PHR 8.588.610  

HOSE

ABT 31,100 0 %
ASP 5,630 30 +0.54%
FLC 4,160 -60 -1.42%
GIL 39,300 400 +1.03%
HPG 35,600 100 +0.28%
ITA 5,120 0 %
KDC 35,800 -150 -0.42%
MCP 26,000 -700 -2.62%
MSN 83,000 1,000 +1.22%
PGD 26,700 -100 -0.37%
PHR 63,500 100 +0.16%
PLX 50,600 -200 -0.39%
PNC 9,000 0 %
SGT 5,400 -350 -6.09%
STB 15,450 800 +5.46%
STT 1,600 0 %
TCB 24,500 400 +1.66%
TNT 1,730 10 +0.58%
VAF 9,860 -740 -6.98%
VHM 83,300 700 +0.85%
VIC 105,000 1,100 +1.06%
VIS 18,200 200 +1.11%
VPI 33,050 -50 -0.15%
VRE 28,250 50 +0.18%
VSC 51,400 3,350 +6.97%

Symbol Lookup

Close

Close