Market Summary 23.09.2020

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
23/09/2020          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 912,50 6,31 0,70 6.483,86      
VN30 858,30 5,58 0,65 3.162,70      
VNMIDCAP 990,18 4,74 0,48 1.877,61      
VNSMALLCAP 829,20 2,99 0,36 748,10      
VN100 833,24 4,85 0,59 5.040,31      
VNALLSHARE 834,42 4,68 0,56 5.788,41      
VNXALLSHARE 1.328,78 7,09 0,54 6.465,92      
VNCOND 1.018,39 21,57 2,16 358,11      
VNCONS 783,09 1,18 0,15 537,40      
VNENE 452,91 8,62 1,94 159,91      
VNFIN 738,90 5,20 0,71 1.629,14      
VNHEAL 1.260,20 1,28 0,10 19,21      
VNIND 543,28 1,19 0,22 990,83      
VNIT 1.162,12 -4,13 -0,35 116,58      
VNMAT 1.129,21 9,38 0,84 849,64      
VNREAL 1.185,78 4,50 0,38 867,80      
VNUTI 678,25 8,06 1,20 216,08      
VNDIAMOND 939,80 7,37 0,79 1.247,42      
VNFINLEAD 1.003,29 8,99 0,90 1.489,72      
VNFINSELECT 987,74 7,34 0,75 1.607,07      
VNSI 1.207,92 3,73 0,31 1.650,64      
VNX50 1.435,29 8,60 0,60 4.483,27      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 324.674.020 5.495    
Thỏa thuận 67.832.577 989    
Tổng 392.506.597 6.484    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 24.827.380 GTA 6,96% KPF -7,00%    
2 HNG 19.137.390 PTC 6,94% HRC -6,98%    
3 HBC 14.065.680 SGT 6,91% DTT -6,98%    
4 ITA 13.168.190 PTL 6,86% TTA -6,96%    
5 HPG 12.654.480 VAF 6,80% RIC -6,92%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
26.774.807 6,82% 23.505.557 5,99% 3.269.250
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
617 9,51% 492 7,59% 125
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 MBB 6.513.550 MBB 127.560.792 VHM 240.593.034  
2 HSG 2.029.840 VHM 81.848.405 PLX 34.331.080  
3 SSI 1.992.870 MSN 80.736.732 CTG 19.323.760  
4 VRE 1.972.730 VJC 69.029.738 PGD 18.625.106  
5 HPG 1.782.650 VRE 56.848.446 PHR 9.299.550  

HOSE

CTG 31,800 -200 -0.63%
DTT 11,500 0 %
GTA 12,350 -100 -0.80%
HBC 10,900 -150 -1.36%
HNG 11,900 250 +2.15%
HPG 30,900 1,300 +4.39%
HRC 39,000 -2,000 -4.88%
HSG 15,400 -50 -0.32%
ITA 5,100 -30 -0.58%
KPF 13,750 100 +0.73%
MBB 18,850 50 +0.27%
MSN 86,000 1,000 +1.18%
PGD 27,300 650 +2.44%
PHR 55,500 800 +1.46%
PLX 49,500 100 +0.20%
PTC 9,200 0 %
PTL 6,940 -10 -0.14%
RIC 4,480 0 %
SGT 5,870 -440 -6.97%
SSI 17,900 -100 -0.56%
STB 14,550 -50 -0.34%
STT 1,400 -100 -6.67%
TTA 15,200 -250 -1.62%
VAF 9,720 620 +6.81%
VHM 79,500 2,000 +2.58%
VJC 105,300 300 +0.29%
VRE 28,350 250 +0.89%

Symbol Lookup

Close

Close