Market Summary 22.09.2020

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
22/09/2020          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 906,19 -1,75 -0,19 6.745,96      
VN30 852,72 1,18 0,14 3.195,30      
VNMIDCAP 985,44 1,92 0,20 2.140,47      
VNSMALLCAP 826,21 -3,18 -0,38 884,08      
VN100 828,39 0,26 0,03 5.335,77      
VNALLSHARE 829,74 -0,01 0,00 6.219,85      
VNXALLSHARE 1.321,69 1,55 0,12 7.260,12      
VNCOND 996,82 5,60 0,56 365,06      
VNCONS 781,91 -2,77 -0,35 635,46      
VNENE 444,29 0,83 0,19 135,28      
VNFIN 733,70 6,65 0,91 1.674,34      
VNHEAL 1.258,92 -6,96 -0,55 37,88      
VNIND 542,09 -0,36 -0,07 1.163,46      
VNIT 1.166,25 2,25 0,19 108,83      
VNMAT 1.119,83 -3,70 -0,33 991,67      
VNREAL 1.181,28 -8,48 -0,71 954,70      
VNUTI 670,19 -5,45 -0,81 139,83      
VNDIAMOND 932,43 3,72 0,40 1.009,29      
VNFINLEAD 994,30 11,32 1,15 1.523,17      
VNFINSELECT 980,40 9,50 0,98 1.650,08      
VNSI 1.204,19 0,71 0,06 1.661,84      
VNX50 1.426,69 2,64 0,19 4.830,95      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 367.748.340 6.152    
Thỏa thuận 33.659.659 594    
Tổng 401.407.999 6.746    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 46.257.880 DTL 6,98% PXI -6,92%    
2 HPG 15.455.880 VAF 6,96% TDG -6,88%    
3 HSG 15.453.370 TNC 6,85% PTL -6,76%    
4 HAG 14.541.580 EMC 6,82% AAM -5,98%    
5 ITA 12.704.520 STB 6,81% TGG -5,74%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
22.564.790 5,62% 17.861.890 4,45% 4.702.900
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
549 8,13% 466 6,91% 82
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 3.046.790 VNM 125.397.376 VHM 240.878.924  
2 SSI 2.070.800 VCB 101.723.526 PLX 34.165.770  
3 VRE 2.060.270 VHM 86.182.031 CTG 19.319.510  
4 HAI 2.053.290 HPG 77.862.920 PGD 18.625.106  
5 POW 1.513.240 VJC 63.309.724 PHR 9.323.750  

HOSE

AAM 10,800 -650 -5.68%
CTG 30,500 -1,300 -4.09%
DTL 7,000 0 %
EMC 18,850 0 %
HAG 4,780 -90 -1.85%
HAI 2,810 -120 -4.10%
HPG 30,800 -100 -0.32%
HSG 15,250 -150 -0.97%
ITA 4,780 -320 -6.27%
PGD 27,000 -300 -1.10%
PHR 56,500 1,000 +1.80%
PLX 50,000 500 +1.01%
POW 10,100 -200 -1.94%
PTL 6,790 -150 -2.16%
PXI 3,600 -100 -2.70%
SSI 17,600 -300 -1.68%
STB 14,100 -450 -3.09%
STT 1,300 0 %
TDG 3,000 110 +3.81%
TGG 1,060 -40 -3.64%
TNC 26,300 -1,000 -3.66%
VAF 9,040 -680 -7%
VCB 86,000 -1,500 -1.71%
VHM 78,500 -1,000 -1.26%
VJC 104,500 -800 -0.76%
VNM 110,500 500 +0.45%
VRE 27,750 -600 -2.12%

Symbol Lookup

Close

Close