Điểm tin giao dịch 22.09.2020

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
22/09/2020          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 906,19 -1,75 -0,19 6.745,96      
VN30 852,72 1,18 0,14 3.195,30      
VNMIDCAP 985,44 1,92 0,20 2.140,47      
VNSMALLCAP 826,21 -3,18 -0,38 884,08      
VN100 828,39 0,26 0,03 5.335,77      
VNALLSHARE 829,74 -0,01 0,00 6.219,85      
VNXALLSHARE 1.321,69 1,55 0,12 7.260,12      
VNCOND 996,82 5,60 0,56 365,06      
VNCONS 781,91 -2,77 -0,35 635,46      
VNENE 444,29 0,83 0,19 135,28      
VNFIN 733,70 6,65 0,91 1.674,34      
VNHEAL 1.258,92 -6,96 -0,55 37,88      
VNIND 542,09 -0,36 -0,07 1.163,46      
VNIT 1.166,25 2,25 0,19 108,83      
VNMAT 1.119,83 -3,70 -0,33 991,67      
VNREAL 1.181,28 -8,48 -0,71 954,70      
VNUTI 670,19 -5,45 -0,81 139,83      
VNDIAMOND 932,43 3,72 0,40 1.009,29      
VNFINLEAD 994,30 11,32 1,15 1.523,17      
VNFINSELECT 980,40 9,50 0,98 1.650,08      
VNSI 1.204,19 0,71 0,06 1.661,84      
VNX50 1.426,69 2,64 0,19 4.830,95      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 367.748.340 6.152    
Thỏa thuận 33.659.659 594    
Tổng 401.407.999 6.746    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 46.257.880 DTL 6,98% PXI -6,92%    
2 HPG 15.455.880 VAF 6,96% TDG -6,88%    
3 HSG 15.453.370 TNC 6,85% PTL -6,76%    
4 HAG 14.541.580 EMC 6,82% AAM -5,98%    
5 ITA 12.704.520 STB 6,81% TGG -5,74%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
22.564.790 5,62% 17.861.890 4,45% 4.702.900
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
549 8,13% 466 6,91% 82
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 3.046.790 VNM 125.397.376 VHM 240.878.924  
2 SSI 2.070.800 VCB 101.723.526 PLX 34.165.770  
3 VRE 2.060.270 VHM 86.182.031 CTG 19.319.510  
4 HAI 2.053.290 HPG 77.862.920 PGD 18.625.106  
5 POW 1.513.240 VJC 63.309.724 PHR 9.323.750  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 CVRE2001  CVRE2001 (VRE.KIS.M.CA.T.03) hủy niêm yết 4.800.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 22/09/2020, ngày GD cuối cùng: 17/09/2020.
2 GVR GVR giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 06%, ngày thanh toán: 09/10/2020.
3 TDM TDM nhận quyết định niêm yết bổ sung 4.300.000 cp (phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 22/09/2020.
4 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 1.200.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 22/09/2020. 
5 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 600.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 22/09/2020. 

Attached Files:
20200922_20200922 - Tổng hợp thông tin giao dịch.pdf

HOSE

AAM 11,450 0 %
CTG 31,200 150 +0.48%
DTL 7,310 0 %
E1VFVN30 15,230 -70 -0.46%
EMC 18,850 0 %
FUEVFVND 14,110 -40 -0.28%
GVR 14,150 -50 -0.35%
HAG 4,730 -20 -0.42%
HAI 2,740 0 %
HPG 29,100 0 %
HSG 15,250 50 +0.33%
ITA 5,090 40 +0.79%
PGD 26,650 0 %
PHR 54,400 100 +0.18%
PLX 48,850 -50 -0.10%
POW 10,350 200 +1.97%
PTL 6,960 0 %
PXI 3,800 150 +4.11%
SSI 17,600 -100 -0.56%
STB 14,400 0 %
STT 1,500 0 %
TDG 2,710 170 +6.69%
TDM 22,700 350 +1.57%
TGG 1,100 0 %
TNC 29,350 0 %
VAF 9,100 590 +6.93%
VCB 85,300 -900 -1.04%
VHM 76,500 100 +0.13%
VJC 103,800 -100 -0.10%
VNM 105,800 -600 -0.56%
VRE 27,700 -200 -0.72%

Symbol Lookup

Close

Close