Điểm tin giao dịch 18.01.2019

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
18/01/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 902,30 -7,38 -0,81% 3.880,47      
VN30   854,79 -10,31 -1,19% 2.797,09      
VNMIDCAP 917,50 -4,39 -0,48% 429,65      
VNSMALLCAP 768,83 -2,04 -0,26% 182,74      
VN100   821,68 -8,29 -1,00% 3.226,74      
VNALLSHARE 820,58 -7,93 -0,96% 3.409,48      
VNCOND 970,81 -18,40 -1,86% 133,81      
VNCONS 859,30 -8,25 -0,95% 1.377,72      
VNENE   534,55 -6,72 -1,24% 31,75      
VNFIN   682,19 -3,97 -0,58% 294,92      
VNHEAL 957,18 10,70 1,13% 26,64      
VNIND   584,28 -7,82 -1,32% 359,44      
VNIT   748,37 -11,55 -1,52% 17,37      
VNMAT 896,01 -2,49 -0,28% 180,86      
VNREAL 1.211,34 -11,37 -0,93% 922,25      
VNUTI   746,79 -1,22 -0,16% 56,94      
VNXALLSHARE 1.262,91 -9,99 -0,78% 3.881,20      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
98.216.800 1.759      
Thỏa thuận
Put though
42.531.651 2.122      
Tổng
Total
140.748.451 3.880      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 VRE 20.430.045 PIT 6,92% DAT -6,97%    
2 MSN 15.827.320 CCI 6,85% VMD -6,93%    
3 FLC 7.596.270 CMG 6,82% RIC -6,92%    
4 HQC 5.454.450 PXI 6,80% SSC -6,91%    
5 SJF 4.855.250 YBM 6,75% NAV -6,90%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
40.379.955 28,69% 40.963.870 29,10% -583.915    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.873 48,26% 1.896 48,87% -24    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 VRE 39.686.050 MSN 2.108 DPM 289.830    
2 MSN 28.156.080 VRE 1.194 MSN 282.660    
3 POW 1.509.930 VNM 68 STB 208.320    
4 CTG 851.000 VHM 42 VCB 178.690    
5 HPG 844.170 VIC 31 VHM 141.970    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 HTN HTN nhận quyết định niêm yết bổ sung 3.749.924 cp (trả cổ tức năm 2017) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 18/01/2019.
2 VPH VPH nhận quyết định niêm yết bổ sung 9.224.727 cp (trả cổ tức cho CĐHH) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 18/01/2019.

Attached Files:
20190118_20190118 - Tong hop thong ke hang ngay - Doi ngoai.pdf

HOSE

 

 

Show email

Enter the number:    =   

  

Symbol Lookup

Close

Close