PDR: Thông báo giao dịch cổ phiếu của NNB - Đoàn Viết Đại Từ

Đoàn Viết Đại Từ thông báo giao dịch cổ phiếu của NNB Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt như sau:

Attached Files:
20221207_20221207 - PDR - THONG BAO GDCP NNB-DOANVIETDAITU.pdf

HOSE

Symbol Lookup

Close

Close