Market Summary 27.09.2021

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
27-09-2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,324.99 -26.18 -1.94 21,787.51      
VN30 1,439.20 -20.74 -1.42 8,720.69      
VNMIDCAP 1,645.41 -57.44 -3.37 7,462.70      
VNSMALLCAP 1,602.50 -59.19 -3.56 3,974.08      
VN100 1,347.41 -25.49 -1.86 16,183.39      
VNALLSHARE 1,361.72 -27.47 -1.98 20,157.47      
VNXALLSHARE 2,237.89 -44.42 -1.95 23,129.03      
VNCOND 1,784.42 -50.83 -2.77 1,181.38      
VNCONS 877.51 -28.35 -3.13 1,802.14      
VNENE 589.91 -5.84 -0.98 416.17      
VNFIN 1,482.91 -29.29 -1.94 4,804.68      
VNHEAL 1,632.89 -24.29 -1.47 24.13      
VNIND 788.05 -16.49 -2.05 3,326.78      
VNIT 2,484.23 -24.43 -0.97 304.98      
VNMAT 2,750.70 -41.10 -1.47 3,991.49      
VNREAL 1,649.12 -30.13 -1.79 3,974.92      
VNUTI 798.25 -13.07 -1.61 316.30      
VNDIAMOND 1,788.17 -39.19 -2.14 4,068.28      
VNFINLEAD 1,986.95 -34.36 -1.70 4,357.55      
VNFINSELECT 1,993.93 -39.20 -1.93 4,249.78      
VNSI 2,145.02 -27.80 -1.28 4,806.37      
VNX50 2,386.98 -36.00 -1.49 12,616.54      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 720,860,100 19,460    
Thỏa thuận 57,581,400 2,328    
Tổng 778,441,500 21,788    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 29,089,400 VOS 6.91% FCM -7.00%    
2 FLC 28,232,200 VMD 6.91% TTE -7.00%    
3 SCR 22,145,900 DRH 6.83% HAR -7.00%    
4 DLG 19,559,100 DLG 6.78% SII -6.99%    
5 ROS 15,939,800 ASP 6.64% TNI -6.99%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
27,299,297 3.51% 34,541,432 4.44% -7,242,135
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,423 6.53% 1,697 7.79% -274
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 4,785,000 MWG 551,601,480 STB 117,665,200  
2 VIC 4,375,194 VIC 379,813,298 VHM 27,852,953  
3 MWG 3,951,300 HPG 245,596,410 OCB 26,979,900  
4 VRE 3,163,400 VNM 224,873,210 PLX 24,107,250  
5 VNM 2,488,400 VHM 171,732,010 HDB 19,637,580  

HOSE

ASP 14,850 -50 -0.34%
DLG 6,580 430 +6.99%
DRH 20,900 -100 -0.48%
FCM 7,660 -140 -1.79%
FLC 12,000 -300 -2.44%
HAR 7,280 190 +2.68%
HDB 25,650 -300 -1.16%
HPG 57,300 500 +0.88%
MWG 132,400 -1,100 -0.82%
OCB 25,700 1,150 +4.68%
PLX 53,600 -300 -0.56%
ROS 5,500 -80 -1.43%
SCR 13,150 0 %
SII 17,950 -800 -4.27%
STB 26,850 450 +1.70%
STT 3,500 200 +6.06%
TNI 4,360 -90 -2.02%
TTE 9,190 0 %
VHM 78,700 -200 -0.25%
VIC 92,600 100 +0.11%
VMD 40,700 100 +0.25%
VNM 90,000 0 %
VOS 22,000 -150 -0.68%
VRE 30,500 -200 -0.65%

Symbol Lookup

Close

Close