Market Summary 14.09.2021

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
14-09-2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,339.70 -1.73 -0.13 19,659.01      
VN30 1,438.16 -6.83 -0.47 8,237.61      
VNMIDCAP 1,666.30 -13.44 -0.80 6,137.90      
VNSMALLCAP 1,630.35 13.50 0.83 3,834.90      
VN100 1,352.37 -7.20 -0.53 14,375.51      
VNALLSHARE 1,368.03 -5.97 -0.43 18,210.41      
VNXALLSHARE 2,246.41 -9.54 -0.42 21,235.24      
VNCOND 1,776.97 -10.75 -0.60 775.71      
VNCONS 870.26 11.07 1.29 1,640.40      
VNENE 575.33 -3.23 -0.56 245.50      
VNFIN 1,469.24 -17.80 -1.20 4,422.30      
VNHEAL 1,694.28 -32.00 -1.85 89.04      
VNIND 797.15 -6.74 -0.84 3,086.25      
VNIT 2,531.56 38.02 1.52 437.61      
VNMAT 2,765.36 -18.58 -0.67 3,094.82      
VNREAL 1,702.88 1.04 0.06 4,033.55      
VNUTI 800.66 -7.19 -0.89 366.08      
VNDIAMOND 1,791.92 -16.76 -0.93 2,933.92      
VNFINLEAD 1,965.08 -24.74 -1.24 3,548.25      
VNFINSELECT 1,982.04 -23.32 -1.16 3,818.77      
VNSI 2,145.72 -18.97 -0.88 3,605.80      
VNX50 2,386.52 -11.77 -0.49 11,902.42      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 692,214,900 18,006    
Thỏa thuận 38,237,991 1,653    
Tổng 730,452,891 19,659    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HQC 31,962,000 ASP 7.00% CRE -38.98%    
2 DLG 26,745,400 ITD 7.00% DAT -6.98%    
3 FIT 24,585,900 LCM 6.99% PHC -6.90%    
4 HPG 23,211,100 TGG 6.99% TSC -6.85%    
5 POW 15,831,400 FTM 6.99% FIT -6.77%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
29,385,107 4.02% 45,168,581 6.18% -15,783,474
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,442 7.33% 2,195 11.17% -753
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 5,143,000 MSN 401,109,564 STB 121,101,500  
2 ACB 3,713,400 VCB 325,276,120 OCB 26,815,100  
3 STB 3,298,000 VNM 276,265,890 PLX 24,362,450  
4 VCB 3,231,400 HPG 260,162,710 VHM 23,239,953  
5 VNM 3,176,500 MWG 147,070,000 HDB 22,311,880  

HOSE

ACB 31,700 -400 -1.25%
ASP 11,750 750 +6.82%
CRE 30,750 -1,000 -3.15%
DAT 26,100 0 %
DLG 3,880 250 +6.89%
FIT 13,650 -650 -4.55%
FTM 4,310 280 +6.95%
HDB 25,550 -150 -0.58%
HPG 50,900 -400 -0.78%
HQC 3,900 60 +1.56%
ITD 21,100 -100 -0.47%
LCM 3,720 240 +6.90%
MSN 143,500 500 +0.35%
MWG 123,500 500 +0.41%
OCB 24,250 500 +2.11%
PHC 17,350 -700 -3.88%
PLX 49,700 -300 -0.60%
POW 11,600 -150 -1.28%
STB 26,750 -350 -1.29%
STT 3,500 0 %
TGG 73,800 4,800 +6.96%
TSC 10,200 -100 -0.97%
VCB 99,200 -400 -0.40%
VHM 77,700 -2,200 -2.75%
VNM 88,700 0 %

Symbol Lookup

Close

Close