Điểm tin giao dịch 14.09.2021

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
14-09-2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,339.70 -1.73 -0.13 19,659.01      
VN30 1,438.16 -6.83 -0.47 8,237.61      
VNMIDCAP 1,666.30 -13.44 -0.80 6,137.90      
VNSMALLCAP 1,630.35 13.50 0.83 3,834.90      
VN100 1,352.37 -7.20 -0.53 14,375.51      
VNALLSHARE 1,368.03 -5.97 -0.43 18,210.41      
VNXALLSHARE 2,246.41 -9.54 -0.42 21,235.24      
VNCOND 1,776.97 -10.75 -0.60 775.71      
VNCONS 870.26 11.07 1.29 1,640.40      
VNENE 575.33 -3.23 -0.56 245.50      
VNFIN 1,469.24 -17.80 -1.20 4,422.30      
VNHEAL 1,694.28 -32.00 -1.85 89.04      
VNIND 797.15 -6.74 -0.84 3,086.25      
VNIT 2,531.56 38.02 1.52 437.61      
VNMAT 2,765.36 -18.58 -0.67 3,094.82      
VNREAL 1,702.88 1.04 0.06 4,033.55      
VNUTI 800.66 -7.19 -0.89 366.08      
VNDIAMOND 1,791.92 -16.76 -0.93 2,933.92      
VNFINLEAD 1,965.08 -24.74 -1.24 3,548.25      
VNFINSELECT 1,982.04 -23.32 -1.16 3,818.77      
VNSI 2,145.72 -18.97 -0.88 3,605.80      
VNX50 2,386.52 -11.77 -0.49 11,902.42      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 692,214,900 18,006    
Thỏa thuận 38,237,991 1,653    
Tổng 730,452,891 19,659    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HQC 31,962,000 ASP 7.00% CRE -38.98%    
2 DLG 26,745,400 ITD 7.00% DAT -6.98%    
3 FIT 24,585,900 LCM 6.99% PHC -6.90%    
4 HPG 23,211,100 TGG 6.99% TSC -6.85%    
5 POW 15,831,400 FTM 6.99% FIT -6.77%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
29,385,107 4.02% 45,168,581 6.18% -15,783,474
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,442 7.33% 2,195 11.17% -753
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 5,143,000 MSN 401,109,564 STB 121,101,500  
2 ACB 3,713,400 VCB 325,276,120 OCB 26,815,100  
3 STB 3,298,000 VNM 276,265,890 PLX 24,362,450  
4 VCB 3,231,400 HPG 260,162,710 VHM 23,239,953  
5 VNM 3,176,500 MWG 147,070,000 HDB 22,311,880  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 CVNM2104  CVNM2104 (chứng quyền CVNM01MBS21CE) hủy niêm yết 2.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 14/09/2021, ngày GD cuối cùng: 09/09/2021.
2 HCM_0807 HCM_0807 giao dịch không quyền - trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 20/09/2021.
3 KDH KDH đăng ký bán lại 19.850.640 cổ phiếu quỹ. Thời gian thực hiện: từ 14/09/2021 đến 13/10/2021.
4 CRE CRE giao dịch không hưởng quyền - Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1 (số lượng dự kiến: 9.599.980 cp), thực hiện quyền mua theo tỷ lệ 100:95 (số lượng dự kiến: 91.199.810 cp), với giá 10.000 đ/cp.
5 AGM AGM giao dịch không hưởng quyền - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, dự kiến lấy ý kiến cổ đông từ 23/09/2021 đến ngày 03/10/2021.
6 BCG BCG nhận quyết định niêm yết bổ sung 90.000.000 cp (cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 14/09/2021.
7 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 2.800.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 14/09/2021. 
8 FUEMAV30 FUEMAV30 niêm yết và giao dịch bổ sung 6.500.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 14/09/2021. 
9 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 300.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 14/09/2021. 

Attached Files:
20210914_20210914 Tổng hợp thông tin giao dịch.pdf

HOSE

ACB 31,800 -300 -0.93%
AGM 38,650 -2,900 -6.98%
ASP 11,750 750 +6.82%
BCG 18,500 200 +1.09%
CRE 30,750 -1,000 -3.15%
DAT 27,800 1,700 +6.51%
DLG 3,880 250 +6.89%
E1VFVN30 24,850 -140 -0.56%
FIT 13,500 -800 -5.59%
FTM 4,310 280 +6.95%
FUEMAV30 17,050 -230 -1.33%
FUEVFVND 25,500 -680 -2.60%
HDB 25,550 -150 -0.58%
HPG 50,800 -500 -0.97%
HQC 3,910 70 +1.82%
ITD 21,150 -50 -0.24%
KDH 41,750 -450 -1.07%
LCM 3,720 240 +6.90%
MSN 143,500 500 +0.35%
MWG 123,800 800 +0.65%
OCB 24,350 600 +2.53%
PHC 17,000 -1,050 -5.82%
PLX 49,600 -400 -0.80%
POW 11,650 -100 -0.85%
STB 26,800 -300 -1.11%
STT 3,500 0 %
TGG 73,800 4,800 +6.96%
TSC 10,300 0 %
VCB 98,000 -1,600 -1.61%
VHM 77,500 -2,400 -3%
VNM 88,800 100 +0.11%

Symbol Lookup

Close

Close