Market Summary 18.06.2021

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
18/6/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,377.77 17.85 1.31 23,734.88      
VN30 1,481.30 19.39 1.33 10,864.62      
VNMIDCAP 1,705.13 19.15 1.14 7,931.87      
VNSMALLCAP 1,415.91 18.23 1.30 2,420.88      
VN100 1,393.56 17.78 1.29 18,796.49      
VNALLSHARE 1,394.11 17.80 1.29 21,217.37      
VNXALLSHARE 2,243.11 25.81 1.16 25,080.78      
VNCOND 1,511.47 24.36 1.64 404.71      
VNCONS 836.07 13.48 1.64 1,410.60      
VNENE 627.09 -6.29 -0.99 418.17      
VNFIN 1,588.14 24.60 1.57 6,479.09      
VNHEAL 1,700.79 -5.85 -0.34 469.14      
VNIND 749.76 4.98 0.67 3,169.16      
VNIT 2,169.18 30.51 1.43 186.71      
VNMAT 2,739.21 42.18 1.56 3,644.76      
VNREAL 1,807.75 18.37 1.03 4,702.81      
VNUTI 797.48 -2.12 -0.27 254.65      
VNDIAMOND 1,746.09 22.51 1.31 5,274.72      
VNFINLEAD 2,160.38 30.50 1.43 5,867.63      
VNFINSELECT 2,096.69 33.37 1.62 6,426.71      
VNSI 2,164.77 24.04 1.12 7,120.02      
VNX50 2,440.91 29.01 1.20 15,602.37      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 750,587,000 20,915    
Thỏa thuận 58,878,947 2,820    
Tổng 809,465,947 23,735    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 FLC 52,998,000 SFG 6.97% VCI -46.59%    
2 FIT 30,073,900 SJS 6.97% PSH -6.94%    
3 HPG 29,982,700 NTL 6.96% TSC -6.93%    
4 ROS 27,251,800 HRC 6.95% TDW -6.86%    
5 MBB 26,123,700 VOS 6.94% TCO -6.79%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
52,526,128 6.49% 52,272,605 6.46% 253,523
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
2,560 10.79% 2,224 9.37% 336
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 14,372,500 HPG 749,832,620 STB 46,518,900  
2 VRE 7,271,100 VNM 497,816,408 OCB 27,369,000  
3 DXG 6,803,200 PDR 348,060,450 VHM 20,634,670  
4 VNM 5,405,894 VCB 266,911,930 PLX 18,267,400  
5 HSG 5,233,300 VRE 236,689,175 KBC 17,036,800  

HOSE

DXG 20,700 -1,250 -5.69%
FIT 14,850 -150 -1%
FLC 10,600 -400 -3.64%
HPG 45,800 -1,400 -2.97%
HRC 64,200 0 %
HSG 34,950 -1,350 -3.72%
KBC 32,100 -1,000 -3.02%
MBB 27,750 -600 -2.12%
NTL 26,300 -700 -2.59%
OCB 28,300 -250 -0.88%
PDR 88,600 -1,500 -1.66%
PLX 50,200 -700 -1.38%
PSH 22,300 800 +3.72%
ROS 4,860 -140 -2.80%
SFG 9,350 -40 -0.43%
SJS 62,500 1,100 +1.79%
STB 28,700 700 +2.50%
STT 3,000 0 %
TCO 17,900 1,150 +6.87%
TDW 31,900 0 %
TSC 9,500 -180 -1.86%
VCB 97,000 -3,300 -3.29%
VCI 47,400 -2,100 -4.24%
VHM 107,600 -3,400 -3.06%
VNM 87,600 800 +0.92%
VOS 7,310 -330 -4.32%
VRE 27,000 -1,200 -4.26%

Symbol Lookup

Close

Close