Market Summary 16.06.2021

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
16/6/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,356.52 -10.84 -0.79 23,433.89      
VN30 1,465.58 -21.46 -1.44 12,435.74      
VNMIDCAP 1,661.63 -6.65 -0.40 6,320.31      
VNSMALLCAP 1,384.11 5.86 0.43 2,076.08      
VN100 1,375.91 -18.11 -1.30 18,756.06      
VNALLSHARE 1,375.68 -16.77 -1.20 20,832.13      
VNXALLSHARE 2,212.97 -26.72 -1.19 26,050.21      
VNCOND 1,467.35 -8.13 -0.55 348.95      
VNCONS 826.22 -6.34 -0.76 1,507.54      
VNENE 623.34 9.57 1.56 730.27      
VNFIN 1,562.75 -27.56 -1.73 8,833.52      
VNHEAL 1,687.06 32.94 1.99 52.18      
VNIND 735.82 0.73 0.10 2,296.38      
VNIT 2,149.99 -2.38 -0.11 284.30      
VNMAT 2,693.08 -56.93 -2.07 2,844.95      
VNREAL 1,799.21 -25.20 -1.38 3,388.01      
VNUTI 787.36 11.98 1.55 405.52      
VNDIAMOND 1,708.86 -18.06 -1.05 6,676.59      
VNFINLEAD 2,122.09 -42.73 -1.97 8,550.75      
VNFINSELECT 2,059.18 -36.32 -1.73 8,813.63      
VNSI 2,141.38 -27.10 -1.25 7,909.15      
VNX50 2,414.07 -34.30 -1.40 17,431.54      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 740,320,300 22,167    
Thỏa thuận 29,313,342 1,267    
Tổng 769,633,642 23,434    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 31,046,500 VDS 6.99% SCD -6.98%    
2 HPG 29,764,200 DBC 6.96% LGC -6.68%    
3 FLC 28,986,700 GDT 6.96% SHI -6.45%    
4 VPB 26,164,794 VMD 6.94% HRC -6.35%    
5 ITA 23,525,800 VOS 6.91% SCR -6.17%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
39,769,194 5.17% 40,639,006 5.28% -869,812
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,770 7.55% 1,836 7.84% -66
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 5,974,200 HPG 312,024,520 STB 41,474,500  
2 MBB 4,939,000 VPB 266,793,898 OCB 27,259,500  
3 VPB 3,991,288 VNM 227,140,690 VHM 19,299,470  
4 HNG 3,915,600 MBB 192,620,905 PLX 18,126,600  
5 DXG 3,716,400 VHM 169,191,900 KBC 17,590,500  

HOSE

DBC 51,500 -700 -1.34%
DXG 20,700 -1,250 -5.69%
FLC 10,600 -400 -3.64%
GDT 53,100 -1,300 -2.39%
HNG 8,250 -190 -2.25%
HPG 45,800 -1,400 -2.97%
HRC 64,200 0 %
ITA 6,040 -150 -2.42%
KBC 32,100 -1,000 -3.02%
LGC 53,400 0 %
MBB 27,750 -600 -2.12%
OCB 28,300 -250 -0.88%
PLX 50,200 -700 -1.38%
SCD 19,500 -500 -2.50%
SCR 9,640 0 %
SHI 18,600 -400 -2.11%
STB 28,700 700 +2.50%
STT 3,000 0 %
VDS 22,200 -650 -2.84%
VHM 107,600 -3,400 -3.06%
VMD 25,600 -350 -1.35%
VNM 87,600 800 +0.92%
VOS 7,310 -330 -4.32%
VPB 58,500 -2,300 -3.78%

Symbol Lookup

Close

Close