Market Summary 10.06.2021

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
10/6/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,323.58 -9.32 -0.70 25,351.76      
VN30 1,451.18 -6.58 -0.45 14,326.35      
VNMIDCAP 1,603.59 -0.53 -0.03 6,110.05      
VNSMALLCAP 1,336.02 0.19 0.01 2,066.36      
VN100 1,354.16 -6.57 -0.48 20,436.40      
VNALLSHARE 1,352.49 -6.19 -0.46 22,502.76      
VNXALLSHARE 2,176.39 -11.22 -0.51 27,169.39      
VNCOND 1,450.63 -3.99 -0.27 410.20      
VNCONS 819.62 15.21 1.89 1,600.62      
VNENE 589.28 -22.80 -3.73 674.85      
VNFIN 1,558.86 -17.57 -1.11 10,447.22      
VNHEAL 1,573.14 -25.03 -1.57 302.51      
VNIND 712.43 -6.25 -0.87 2,047.09      
VNIT 2,116.63 9.77 0.46 296.45      
VNMAT 2,662.91 50.37 1.93 2,666.51      
VNREAL 1,735.37 -25.71 -1.46 3,689.38      
VNUTI 754.85 -6.63 -0.87 292.60      
VNDIAMOND 1,706.99 -6.46 -0.38 9,272.95      
VNFINLEAD 2,110.56 -26.27 -1.23 10,237.09      
VNFINSELECT 2,047.25 -23.94 -1.16 10,430.91      
VNSI 2,122.66 -12.49 -0.58 11,054.81      
VNX50 2,383.85 -15.30 -0.64 18,609.40      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 674,214,800 23,295    
Thỏa thuận 49,273,209 2,056    
Tổng 723,488,009 25,352    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 VPB 76,830,000 DPG 7.00% ACB -19.67%    
2 HPG 29,312,900 CMX 6.99% DBC -9.38%    
3 STB 24,476,800 DCM 6.98% PGI -7.66%    
4 SCR 21,891,600 VCI 6.98% ABS -6.99%    
5 DXG 20,089,200 IDI 6.94% FTM -6.96%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
42,529,377 5.88% 42,399,622 5.86% 129,755
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
2,109 8.32% 1,833 7.23% 276
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 DXG 7,793,600 IMP 553,725,890 STB 35,841,500  
2 HPG 7,038,900 HPG 361,584,490 OCB 27,222,400  
3 IMP 6,921,832 VNM 224,791,240 KBC 20,747,800  
4 VRE 4,126,900 SAB 196,002,694 VHM 17,424,670  
5 ACB 2,964,800 VHM 186,069,830 PLX 12,574,300  

HOSE

ABS 32,550 -650 -1.96%
ACB 35,650 900 +2.59%
CMX 15,950 -50 -0.31%
DBC 61,600 -600 -0.96%
DCM 19,800 -550 -2.70%
DPG 43,200 -400 -0.92%
DXG 24,400 700 +2.95%
FTM 3,140 -10 -0.32%
HPG 51,700 500 +0.98%
IDI 6,890 -150 -2.13%
IMP 80,000 0 %
KBC 39,000 1,250 +3.31%
OCB 29,800 450 +1.53%
PGI 20,550 50 +0.24%
PLX 58,600 0 %
SAB 167,100 -2,900 -1.71%
SCR 11,250 -150 -1.32%
STB 30,200 350 +1.17%
STT 3,100 0 %
VCI 52,500 -700 -1.32%
VHM 111,500 -500 -0.45%
VNM 90,600 0 %
VPB 66,000 -500 -0.75%
VRE 31,500 -300 -0.94%

Symbol Lookup

Close

Close