Market Summary 14.05.2021

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
14/05/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.266,36 4,37 0,35 22.032,24      
VN30 1.380,02 9,84 0,72 12.891,72      
VNMIDCAP 1.511,91 2,80 0,19 4.624,59      
VNSMALLCAP 1.305,03 -1,36 -0,10 2.174,95      
VN100 1.290,67 7,04 0,55 17.516,31      
VNALLSHARE 1.290,86 6,58 0,51 19.691,26      
VNXALLSHARE 2.065,19 15,17 0,74 23.752,91      
VNCOND 1.491,18 11,22 0,76 291,10      
VNCONS 803,84 2,95 0,37 1.412,05      
VNENE 571,40 -0,72 -0,13 282,47      
VNFIN 1.438,63 18,68 1,32 8.044,11      
VNHEAL 1.498,79 -2,23 -0,15 11,94      
VNIND 710,29 2,20 0,31 2.062,63      
VNIT 1.925,46 24,29 1,28 251,27      
VNMAT 2.394,93 -5,99 -0,25 3.779,13      
VNREAL 1.712,57 -3,13 -0,18 3.110,29      
VNUTI 758,67 -3,77 -0,49 308,78      
VNDIAMOND 1.604,09 13,54 0,85 7.175,17      
VNFINLEAD 1.937,54 21,09 1,10 7.933,76      
VNFINSELECT 1.880,56 23,31 1,26 8.036,63      
VNSI 1.995,12 12,73 0,64 7.947,53      
VNX50 2.263,12 17,47 0,78 17.103,19      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 679.016.500 20.289    
Thỏa thuận 51.969.434 1.743    
Tổng 730.985.934 22.032    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 VPB 44.442.200 FLC 6,99% CMV -6,99%    
2 FLC 42.061.100 TGG 6,97% SVC -6,13%    
3 STB 37.118.900 VAF 6,93% SMA -5,98%    
4 HPG 32.951.400 TTB 6,91% TCR -5,96%    
5 ROS 24.017.700 DTL 6,90% TIX -5,71%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
14.210.330 1,94% 49.721.730 6,80% -35.511.400
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
651 2,95% 2.283 10,36% -1.632
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 7.249.600 HPG 446.843.540 STB 42.697.000  
2 VPB 5.364.900 VPB 350.447.630 VIC 20.594.440  
3 MBB 4.433.600 VNM 231.155.168 KBC 20.460.800  
4 CTG 3.498.400 MSN 209.228.910 NVL 15.589.800  
5 STB 3.083.500 VIC 184.818.870 VHM 14.806.970  

HOSE

CMV 14,000 -700 -4.76%
CTG 51,900 1,600 +3.18%
DTL 35,400 -600 -1.67%
FLC 14,550 150 +1.04%
HPG 51,700 500 +0.98%
KBC 39,000 1,250 +3.31%
MBB 42,000 1,350 +3.32%
MSN 108,500 -200 -0.18%
NVL 113,500 4,500 +4.13%
ROS 6,860 60 +0.88%
SMA 9,200 0 %
STB 30,200 350 +1.17%
STT 3,100 0 %
SVC 68,600 -4,400 -6.03%
TCR 4,040 40 +1%
TGG 6,460 420 +6.95%
TIX 33,500 0 %
TTB 6,350 0 %
VAF 10,200 -150 -1.45%
VHM 111,500 -500 -0.45%
VIC 117,500 100 +0.09%
VNM 90,600 0 %
VPB 66,000 -500 -0.75%

Symbol Lookup

Close

Close