Market Summary 11.05.2021

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
11/05/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.256,04 -3,54 -0,28 22.665,42      
VN30 1.359,19 -11,47 -0,84 12.215,33      
VNMIDCAP 1.490,47 15,04 1,02 5.556,11      
VNSMALLCAP 1.291,59 9,49 0,74 2.018,91      
VN100 1.274,81 -7,03 -0,55 17.771,43      
VNALLSHARE 1.275,13 -6,11 -0,48 19.790,35      
VNXALLSHARE 2.031,52 -10,03 -0,49 22.941,11      
VNCOND 1.461,30 0,29 0,02 491,19      
VNCONS 798,54 -6,07 -0,75 1.734,22      
VNENE 564,79 2,00 0,36 295,31      
VNFIN 1.383,42 -6,89 -0,50 7.225,65      
VNHEAL 1.504,21 4,40 0,29 47,46      
VNIND 708,05 7,29 1,04 2.156,58      
VNIT 1.926,48 -8,17 -0,42 289,15      
VNMAT 2.408,86 -34,53 -1,41 3.680,32      
VNREAL 1.726,92 -10,85 -0,62 3.507,15      
VNUTI 761,44 0,86 0,11 269,24      
VNDIAMOND 1.573,86 -3,55 -0,23 6.751,58      
VNFINLEAD 1.860,63 -10,57 -0,56 7.122,50      
VNFINSELECT 1.809,34 -7,69 -0,42 7.216,97      
VNSI 1.966,24 -17,53 -0,88 7.334,23      
VNX50 2.227,08 -17,50 -0,78 16.211,47      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 709.535.700 20.788    
Thỏa thuận 60.558.086 1.878    
Tổng 770.093.786 22.665    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 58.012.000 ROS 6,99% HAS -7,00%    
2 HPG 29.660.200 TMT 6,90% ABS -6,95%    
3 ROS 28.923.800 PXT 6,90% CIG -6,93%    
4 HSG 25.817.000 SVC 6,88% PTC -6,89%    
5 MBB 25.385.100 AGM 6,85% VPS -6,84%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
38.370.600 4,98% 38.845.219 5,04% -474.619
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.366 6,03% 1.659 7,32% -293
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 SBT 6.135.600 HPG 267.902.940 STB 43.213.700  
2 ACB 6.000.000 VPB 256.839.340 VIC 22.894.840  
3 STB 4.620.500 NVL 244.313.140 KBC 21.514.300  
4 MSB 4.305.800 ACB 232.200.000 NVL 17.988.700  
5 HPG 4.277.400 VHM 147.560.970 VHM 15.463.770  

HOSE

ABS 32,550 -650 -1.96%
ACB 35,650 900 +2.59%
AGM 30,450 1,950 +6.84%
CIG 6,400 0 %
HAS 13,400 0 %
HPG 51,700 500 +0.98%
HSG 41,800 -400 -0.95%
KBC 39,000 1,250 +3.31%
MBB 42,000 1,350 +3.32%
MSB 28,400 600 +2.16%
NVL 113,500 4,500 +4.13%
PTC 10,450 650 +6.63%
PXT 2,900 300 +11.54%
ROS 6,860 60 +0.88%
SBT 22,200 -100 -0.45%
STB 30,200 350 +1.17%
STT 3,100 0 %
SVC 68,600 -4,400 -6.03%
TMT 8,500 -140 -1.62%
VHM 111,500 -500 -0.45%
VIC 117,500 100 +0.09%
VPB 66,000 -500 -0.75%
VPS 15,800 200 +1.28%

Symbol Lookup

Close

Close