Điểm tin giao dịch 14.05.2021

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
14/05/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.266,36 4,37 0,35 22.032,24      
VN30 1.380,02 9,84 0,72 12.891,72      
VNMIDCAP 1.511,91 2,80 0,19 4.624,59      
VNSMALLCAP 1.305,03 -1,36 -0,10 2.174,95      
VN100 1.290,67 7,04 0,55 17.516,31      
VNALLSHARE 1.290,86 6,58 0,51 19.691,26      
VNXALLSHARE 2.065,19 15,17 0,74 23.752,91      
VNCOND 1.491,18 11,22 0,76 291,10      
VNCONS 803,84 2,95 0,37 1.412,05      
VNENE 571,40 -0,72 -0,13 282,47      
VNFIN 1.438,63 18,68 1,32 8.044,11      
VNHEAL 1.498,79 -2,23 -0,15 11,94      
VNIND 710,29 2,20 0,31 2.062,63      
VNIT 1.925,46 24,29 1,28 251,27      
VNMAT 2.394,93 -5,99 -0,25 3.779,13      
VNREAL 1.712,57 -3,13 -0,18 3.110,29      
VNUTI 758,67 -3,77 -0,49 308,78      
VNDIAMOND 1.604,09 13,54 0,85 7.175,17      
VNFINLEAD 1.937,54 21,09 1,10 7.933,76      
VNFINSELECT 1.880,56 23,31 1,26 8.036,63      
VNSI 1.995,12 12,73 0,64 7.947,53      
VNX50 2.263,12 17,47 0,78 17.103,19      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 679.016.500 20.289    
Thỏa thuận 51.969.434 1.743    
Tổng 730.985.934 22.032    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 VPB 44.442.200 FLC 6,99% CMV -6,99%    
2 FLC 42.061.100 TGG 6,97% SVC -6,13%    
3 STB 37.118.900 VAF 6,93% SMA -5,98%    
4 HPG 32.951.400 TTB 6,91% TCR -5,96%    
5 ROS 24.017.700 DTL 6,90% TIX -5,71%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
14.210.330 1,94% 49.721.730 6,80% -35.511.400
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
651 2,95% 2.283 10,36% -1.632
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 7.249.600 HPG 446.843.540 STB 42.697.000  
2 VPB 5.364.900 VPB 350.447.630 VIC 20.594.440  
3 MBB 4.433.600 VNM 231.155.168 KBC 20.460.800  
4 CTG 3.498.400 MSN 209.228.910 NVL 15.589.800  
5 STB 3.083.500 VIC 184.818.870 VHM 14.806.970  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 TAC TAC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 17/06/2021 tại IMC Tower, 62 Trần Quang Khải, Tân Định, Quận 1, TPHCM.
2 AST AST giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
3 CLL CLL giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 21/06/2021 tại trụ sở công ty.
4 SVC SVC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 10/06/2021.
5 CAV CAV chuyển giao dịch 57.600.000 cp sang HNX, ngày GD cuối cùng: 14/05/2021.
6 DLG DLG giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 19/06/2021 tại trụ sở công ty.
7 NVL NVL niêm yết và giao dịch bổ sung 77.079.598 cp (phát hành cho cổ đông hiện hữu) tại HOSE ngày 14/05/2021, ngày niêm yết có hiệu lực: 06/05/2021.
8 TS4 TS4 bị đưa vào diện bị kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 14/05/2021 do tiếp tục vi phạm về CBTT.
9 DVP DVP giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 18/06/2021 tại trụ sở công ty.
10 DIG DIG nhận quyết định niêm yết bổ sung 318.492.55 cp (phát hành trả cổ tức năm 2019) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 14/05/2021.
11 CKG CKG nhận quyết định niêm yết bổ sung 30.000.000 cp (phát hành cổ đông hiện hữu) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 14/05/2021.
12 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 400.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 14/05/2021. 
13 FUESSVFL FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 100.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 14/05/2021. 
14 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 200.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 14/05/2021. 

Attached Files:
20210514_20210514 Tổng hợp thông tin giao dịch.pdf

HOSE

AST 52,400 200 +0.38%
CAV 59,000 500 +0.85%
CKG 16,900 0 %
CLL 31,200 -300 -0.95%
CMV 14,000 -700 -4.76%
CTG 51,900 1,600 +3.18%
DIG 26,700 -200 -0.74%
DLG 3,780 -80 -2.07%
DTL 35,400 -600 -1.67%
DVP 52,100 -100 -0.19%
E1VFVN30 25,110 310 +1.25%
FLC 14,550 150 +1.04%
FUESSVFL 22,050 250 +1.15%
FUEVFVND 25,030 40 +0.16%
HPG 51,700 500 +0.98%
KBC 39,000 1,250 +3.31%
MBB 42,000 1,350 +3.32%
MSN 108,500 -200 -0.18%
NVL 113,500 4,500 +4.13%
ROS 6,860 60 +0.88%
SMA 9,200 0 %
STB 30,200 350 +1.17%
STT 3,100 0 %
SVC 68,600 -4,400 -6.03%
TAC 60,400 -500 -0.82%
TCR 4,040 40 +1%
TGG 6,460 420 +6.95%
TIX 33,500 0 %
TS4 3,630 -10 -0.27%
TTB 6,350 0 %
VAF 10,200 -150 -1.45%
VHM 111,500 -500 -0.45%
VIC 117,500 100 +0.09%
VNM 90,600 0 %
VPB 66,000 -500 -0.75%

Symbol Lookup

Close

Close