Market Summary 29.04.2021

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
29/04/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.239,39 9,84 0,80 19.300,55      
VN30 1.312,28 18,22 1,41 11.840,47      
VNMIDCAP 1.483,59 4,11 0,28 3.450,88      
VNSMALLCAP 1.289,64 -1,45 -0,11 1.373,64      
VN100 1.241,16 12,98 1,06 15.291,36      
VNALLSHARE 1.243,28 12,08 0,98 16.664,99      
VNXALLSHARE 1.985,80 18,71 0,95 19.578,39      
VNCOND 1.499,74 11,17 0,75 430,76      
VNCONS 808,18 -4,14 -0,51 1.175,93      
VNENE 537,93 2,46 0,46 144,86      
VNFIN 1.291,60 27,61 2,18 6.680,62      
VNHEAL 1.508,48 10,26 0,68 82,00      
VNIND 713,36 0,84 0,12 1.432,33      
VNIT 1.827,67 4,36 0,24 217,14      
VNMAT 2.256,19 61,72 2,81 2.497,76      
VNREAL 1.739,40 0,97 0,06 3.703,87      
VNUTI 760,40 8,57 1,14 220,19      
VNDIAMOND 1.520,88 30,27 2,03 5.963,00      
VNFINLEAD 1.739,16 30,92 1,81 6.598,41      
VNFINSELECT 1.699,62 30,19 1,81 6.637,56      
VNSI 1.891,09 25,84 1,39 6.964,32      
VNX50 2.165,70 25,11 1,17 14.798,10      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 614.232.800 18.091    
Thỏa thuận 32.927.374 1.210    
Tổng 647.160.174 19.301    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 VPB 41.536.000 DCL 6,94% GSP -14,89%    
2 STB 39.661.400 RIC 6,94% ABS -6,88%    
3 FLC 30.480.200 HSL 6,91% TGG -6,25%    
4 HPG 27.877.700 TIX 6,90% PXT -5,66%    
5 LPB 23.814.400 BCG 6,85% EVG -5,60%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
36.179.859 5,59% 38.054.630 5,88% -1.874.771
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.571 8,14% 1.948 10,09% -377
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 VPB 10.792.700 VPB 601.489.550 STB 30.776.900  
2 VRE 5.262.200 VNM 408.864.130 KBC 30.504.600  
3 HPG 4.527.300 VIC 266.364.900 VIC 23.910.740  
4 VNM 4.402.400 HPG 262.139.840 NVL 18.182.400  
5 HDB 3.575.300 VHM 261.743.016 VHM 13.576.870  

HOSE

ABS 41,950 50 +0.12%
BCG 12,950 100 +0.78%
DCL 29,750 -250 -0.83%
EVG 10,700 200 +1.90%
FLC 12,250 800 +6.99%
GSP 12,000 100 +0.84%
HDB 31,200 900 +2.97%
HPG 61,400 -100 -0.16%
HSL 6,950 -90 -1.28%
KBC 35,400 -500 -1.39%
LPB 23,350 450 +1.97%
NVL 134,100 100 +0.07%
PXT 2,540 60 +2.42%
RIC 18,400 250 +1.38%
STB 26,400 100 +0.38%
STT 2,900 -500 -14.71%
TGG 5,680 370 +6.97%
TIX 29,700 -1,800 -5.71%
VHM 97,200 200 +0.21%
VIC 125,300 -1,200 -0.95%
VNM 89,500 -1,000 -1.10%
VPB 66,600 1,500 +2.30%
VRE 30,650 -250 -0.81%

Symbol Lookup

Close

Close