Market Summary 28.04.2021

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
28/04/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.229,55 9,80 0,80 15.409,99      
VN30 1.294,06 10,25 0,80 8.900,01      
VNMIDCAP 1.479,48 21,02 1,44 3.138,91      
VNSMALLCAP 1.291,09 14,37 1,13 1.316,28      
VN100 1.228,18 10,46 0,86 12.038,92      
VNALLSHARE 1.231,20 10,58 0,87 13.355,19      
VNXALLSHARE 1.967,09 15,17 0,78 15.681,19      
VNCOND 1.488,57 -5,31 -0,36 341,87      
VNCONS 812,32 -6,41 -0,78 1.091,97      
VNENE 535,47 10,89 2,08 171,73      
VNFIN 1.263,99 25,92 2,09 4.832,89      
VNHEAL 1.498,22 15,69 1,06 13,07      
VNIND 712,52 5,70 0,81 1.404,50      
VNIT 1.823,31 4,06 0,22 163,23      
VNMAT 2.194,47 -3,68 -0,17 1.747,49      
VNREAL 1.738,43 16,22 0,94 3.272,92      
VNUTI 751,83 3,84 0,51 209,03      
VNDIAMOND 1.490,61 11,05 0,75 3.008,77      
VNFINLEAD 1.708,24 34,40 2,06 4.775,52      
VNFINSELECT 1.669,43 34,25 2,09 4.772,72      
VNSI 1.865,25 17,87 0,97 4.378,74      
VNX50 2.140,59 15,63 0,74 11.302,76      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 589.498.400 14.247    
Thỏa thuận 23.198.789 1.163    
Tổng 612.697.189 15.410    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 71.125.700 SVC 7,00% DLG -7,00%    
2 HQC 52.815.500 HAX 6,99% CIG -6,96%    
3 ROS 34.299.100 TTF 6,96% HMC -6,95%    
4 FLC 23.296.300 CRE 6,96% ABS -6,93%    
5 VPB 17.810.900 COM 6,94% HOT -6,93%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
44.263.619 7,22% 32.328.879 5,28% 11.934.740
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.898 12,31% 1.438 9,33% 460
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 STB 8.301.500 VHM 410.511.918 KBC 30.542.200  
2 VRE 5.090.600 VNM 360.193.661 STB 29.283.500  
3 HPG 5.008.600 HPG 281.320.128 VIC 23.836.740  
4 VHM 4.076.400 VIC 214.739.172 NVL 17.734.500  
5 VNM 3.809.800 STB 199.655.690 VHM 13.993.470  

HOSE

ABS 41,950 50 +0.12%
CIG 7,300 -50 -0.68%
COM 43,000 0 %
CRE 41,600 -700 -1.65%
DLG 2,860 -100 -3.38%
FLC 12,250 800 +6.99%
HAX 26,650 50 +0.19%
HMC 24,500 -300 -1.21%
HOT 27,050 0 %
HPG 61,400 -100 -0.16%
HQC 3,550 20 +0.57%
KBC 35,400 -500 -1.39%
NVL 134,100 100 +0.07%
ROS 7,550 250 +3.42%
STB 26,400 100 +0.38%
STT 2,900 -500 -14.71%
SVC 75,100 -4,900 -6.13%
TTF 7,040 -60 -0.85%
VHM 97,200 200 +0.21%
VIC 125,300 -1,200 -0.95%
VNM 89,500 -1,000 -1.10%
VPB 66,600 1,500 +2.30%
VRE 30,650 -250 -0.81%

Symbol Lookup

Close

Close