Market Summary 01.03.2021

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
01/03/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.186,17 17,70 1,51 16.024,83      
VN30 1.191,83 18,23 1,55 7.759,40      
VNMIDCAP 1.415,12 30,53 2,20 4.392,98      
VNSMALLCAP 1.184,59 27,01 2,33 1.870,68      
VN100 1.141,22 17,78 1,58 12.152,38      
VNALLSHARE 1.142,43 18,29 1,63 14.023,06      
VNXALLSHARE 1.820,15 28,41 1,59 16.494,67      
VNCOND 1.389,18 1,16 0,08 416,24      
VNCONS 861,54 8,86 1,04 1.124,80      
VNENE 635,49 15,98 2,58 844,67      
VNFIN 1.134,21 27,32 2,47 4.582,96      
VNHEAL 1.456,88 7,15 0,49 38,21      
VNIND 721,29 15,05 2,13 2.102,60      
VNIT 1.756,57 40,38 2,35 209,60      
VNMAT 1.869,88 32,72 1,78 2.046,90      
VNREAL 1.537,57 13,34 0,88 2.226,86      
VNUTI 805,58 19,73 2,51 364,59      
VNDIAMOND 1.402,24 21,47 1,55 2.985,62      
VNFINLEAD 1.540,59 37,91 2,52 4.458,57      
VNFINSELECT 1.495,62 35,84 2,46 4.447,98      
VNSI 1.688,94 29,36 1,77 3.949,22      
VNX50 1.964,43 29,49 1,52 10.892,85      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 593.011.800 14.562    
Thỏa thuận 50.369.391 1.463    
Tổng 643.381.191 16.025    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 LPB 36.421.300 TTB 7,00% BTT -6,92%    
2 STB 36.039.100 RAL 6,99% TDW -6,87%    
3 HPG 22.128.200 TLH 6,97% TIX -6,85%    
4 MBB 22.065.400 VRC 6,97% SVT -6,78%    
5 TCB 21.612.200 LCG 6,96% BBC -6,14%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
38.258.200 5,95% 38.784.900 6,03% -526.700
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.363 8,50% 1.571 9,80% -208
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 TCB 17.200.000 TCB 721.540.000 VHM 17.629.090  
2 CTG 7.227.100 HPG 300.485.200 KBC 14.663.490  
3 HPG 6.517.700 CTG 275.021.175 SBT 12.169.700  
4 VRE 3.616.500 VNM 186.088.212 NVL 11.617.130  
5 MBB 3.194.500 PLX 171.255.930 VPB 10.959.400  

HOSE

BBC 68,800 0 %
BTT 49,300 0 %
CTG 42,500 -100 -0.23%
HPG 49,550 200 +0.41%
KBC 39,600 1,150 +2.99%
LCG 15,350 -150 -0.97%
LPB 18,150 650 +3.71%
MBB 31,350 150 +0.48%
NVL 90,000 1,200 +1.35%
PLX 55,900 0 %
RAL 222,500 5,100 +2.35%
SBT 22,700 50 +0.22%
STB 22,700 500 +2.25%
STT 3,500 400 +12.90%
SVT 18,000 100 +0.56%
TCB 41,600 -350 -0.83%
TDW 37,000 0 %
TIX 31,000 0 %
TLH 13,050 800 +6.53%
TTB 7,830 80 +1.03%
VHM 98,900 -800 -0.80%
VNM 99,800 -100 -0.10%
VPB 47,200 500 +1.07%
VRC 11,100 200 +1.83%
VRE 35,000 -300 -0.85%

Symbol Lookup

Close

Close