Market Summary 24.02.2021

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
24/02/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.162,01 -15,63 -1,33 15.017,07      
VN30 1.167,18 -15,29 -1,29 7.267,26      
VNMIDCAP 1.375,34 -17,63 -1,27 4.022,60      
VNSMALLCAP 1.140,79 -9,54 -0,83 1.705,86      
VN100 1.118,00 -15,16 -1,34 11.289,86      
VNALLSHARE 1.118,06 -14,82 -1,31 12.995,72      
VNXALLSHARE 1.777,14 -23,14 -1,29 16.144,00      
VNCOND 1.367,38 -16,90 -1,22 501,70      
VNCONS 857,74 -10,18 -1,17 1.019,92      
VNENE 611,03 -7,59 -1,23 518,74      
VNFIN 1.103,15 -17,54 -1,57 3.838,11      
VNHEAL 1.427,65 -9,40 -0,65 16,85      
VNIND 695,74 -9,81 -1,39 2.042,56      
VNIT 1.698,59 -4,04 -0,24 298,26      
VNMAT 1.768,64 3,89 0,22 1.950,91      
VNREAL 1.529,24 -27,61 -1,77 2.454,27      
VNUTI 784,23 -8,32 -1,05 286,40      
VNDIAMOND 1.369,83 -15,38 -1,11 2.838,50      
VNFINLEAD 1.496,40 -22,08 -1,45 3.709,17      
VNFINSELECT 1.454,80 -22,78 -1,54 3.727,50      
VNSI 1.648,71 -21,20 -1,27 3.695,64      
VNX50 1.921,33 -26,57 -1,36 10.496,02      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 572.631.700 14.106    
Thỏa thuận 30.364.555 911    
Tổng 602.996.255 15.017    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 27.492.600 RIC 6,93% CIG -6,84%    
2 STB 24.836.800 SAV 6,92% SVI -6,74%    
3 MBB 21.238.900 LGC 6,92% PTC -6,63%    
4 ACB 18.716.950 NVT 6,92% SMA -6,52%    
5 ROS 16.038.200 TDC 6,90% VID -6,48%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
19.720.830 3,27% 39.197.630 6,50% -19.476.800
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
721 4,80% 1.401 9,33% -680
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 MBB 6.023.700 VNM 179.162.840 VHM 17.585.690  
2 HPG 3.377.400 FPT 174.628.562 KBC 14.226.690  
3 VRE 2.443.100 MBB 164.973.845 NVL 11.980.630  
4 FPT 2.164.460 HPG 147.773.755 SBT 11.535.700  
5 SSI 1.795.800 PNJ 132.218.949 VPB 10.779.400  

HOSE

ACB 34,400 0 %
CIG 7,650 500 +6.99%
FPT 82,100 2,500 +3.14%
HPG 49,550 200 +0.41%
KBC 39,600 1,150 +2.99%
LGC 62,800 -4,100 -6.13%
MBB 31,350 150 +0.48%
NVL 90,000 1,200 +1.35%
NVT 9,700 -200 -2.02%
PNJ 90,300 1,800 +2.03%
PTC 9,100 0 %
RIC 24,800 -1,850 -6.94%
ROS 5,660 370 +6.99%
SAV 47,050 3,050 +6.93%
SBT 22,700 50 +0.22%
SMA 8,300 0 %
SSI 35,250 50 +0.14%
STB 22,700 500 +2.25%
STT 3,500 400 +12.90%
SVI 82,600 -3,000 -3.50%
TDC 20,950 -50 -0.24%
VHM 98,900 -800 -0.80%
VID 12,900 100 +0.78%
VNM 99,800 -100 -0.10%
VPB 47,200 500 +1.07%
VRE 35,000 -300 -0.85%

Symbol Lookup

Close

Close