Market Summary 22.01.2021

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
22/01/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.166,78 2,57 0,22 16.021,91      
VN30 1.156,58 5,28 0,46 6.898,88      
VNMIDCAP 1.398,97 15,40 1,11 4.908,53      
VNSMALLCAP 1.166,98 -1,09 -0,09 1.919,51      
VN100 1.113,52 5,70 0,51 11.807,40      
VNALLSHARE 1.114,87 5,15 0,46 13.726,92      
VNXALLSHARE 1.766,65 5,52 0,31 16.393,35      
VNCOND 1.330,19 25,61 1,96 567,12      
VNCONS 886,21 -4,48 -0,50 1.240,52      
VNENE 596,50 -4,19 -0,70 564,57      
VNFIN 1.094,76 0,30 0,03 3.524,83      
VNHEAL 1.399,96 -1,65 -0,12 41,75      
VNIND 717,32 9,49 1,34 2.288,94      
VNIT 1.515,32 27,72 1,86 175,98      
VNMAT 1.780,08 -16,17 -0,90 1.562,94      
VNREAL 1.502,66 18,31 1,23 3.364,59      
VNUTI 816,35 -3,09 -0,38 343,48      
VNDIAMOND 1.314,46 12,78 0,98 2.229,98      
VNFINLEAD 1.482,98 3,18 0,21 2.961,03      
VNFINSELECT 1.454,60 0,35 0,02 3.446,66      
VNSI 1.617,00 11,15 0,69 3.539,32      
VNX50 1.902,30 6,66 0,35 10.290,91      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 716.238.000 14.692    
Thỏa thuận 42.077.840 1.330    
Tổng 758.315.840 16.022    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 FLC 57.389.700 ROS 7,00% TSC -6,99%    
2 ROS 51.645.500 BMC 7,00% PMG -6,94%    
3 STB 30.287.400 PTC 7,00% DCL -6,92%    
4 HQC 20.051.300 KHP 6,99% FIT -6,90%    
5 DLG 17.564.400 BCM 6,98% TTB -6,88%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
61.777.500 8,15% 60.064.500 7,92% 1.713.000
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.967 12,28% 2.024 12,63% -57
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 VRE 6.469.200 VNM 260.576.940 VHM 248.377.897  
2 HPG 5.512.600 VCB 244.111.736 PLX 32.866.270  
3 CTG 4.043.200 HPG 243.406.140 VPB 16.095.160  
4 HDB 3.552.800 VRE 239.765.936 KDC 16.007.036  
5 NVL 3.091.500 NVL 239.529.840 SBT 14.622.120  

HOSE

BCM 57,500 -1,000 -1.71%
BMC 14,950 550 +3.82%
CTG 37,250 -50 -0.13%
DCL 27,900 0 %
DLG 1,810 10 +0.56%
FIT 10,600 -200 -1.85%
FLC 6,290 190 +3.11%
HDB 25,150 -350 -1.37%
HPG 45,600 1,450 +3.28%
HQC 2,530 0 %
KDC 48,200 200 +0.42%
KHP 6,950 -50 -0.71%
NVL 79,600 -400 -0.50%
PLX 58,200 -200 -0.34%
PMG 21,600 0 %
PTC 8,910 -590 -6.21%
ROS 3,400 -90 -2.58%
SBT 21,700 -250 -1.14%
STB 18,350 -150 -0.81%
STT 2,000 200 +11.11%
TSC 3,570 10 +0.28%
TTB 6,430 -50 -0.77%
VCB 98,200 0 %
VHM 101,600 -1,200 -1.17%
VNM 104,800 200 +0.19%
VPB 40,000 400 +1.01%
VRE 33,200 -550 -1.63%

Symbol Lookup

Close

Close