Market Summary 15.01.2021

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
15/01/2021          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.194,20 6,80 0,57 18.698,35      
VN30 1.182,20 13,21 1,13 9.326,05      
VNMIDCAP 1.392,58 14,92 1,08 5.217,37      
VNSMALLCAP 1.190,99 14,31 1,22 1.939,51      
VN100 1.134,45 12,52 1,12 14.543,42      
VNALLSHARE 1.136,36 12,55 1,12 16.482,93      
VNXALLSHARE 1.804,95 20,84 1,17 20.023,29      
VNCOND 1.312,93 4,50 0,34 385,43      
VNCONS 916,45 5,57 0,61 2.919,49      
VNENE 598,98 17,25 2,97 465,03      
VNFIN 1.136,10 24,74 2,23 5.161,50      
VNHEAL 1.444,22 7,32 0,51 48,12      
VNIND 721,60 6,57 0,92 2.014,33      
VNIT 1.515,21 5,35 0,35 168,00      
VNMAT 1.807,94 7,38 0,41 1.453,41      
VNREAL 1.513,61 10,09 0,67 3.407,30      
VNUTI 833,20 -0,93 -0,11 411,95      
VNDIAMOND 1.336,33 15,89 1,20 2.906,96      
VNFINLEAD 1.537,83 30,31 2,01 4.253,63      
VNFINSELECT 1.511,36 32,13 2,17 5.059,37      
VNSI 1.647,49 16,11 0,99 4.133,57      
VNX50 1.947,89 21,10 1,10 14.015,59      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 746.215.900 16.318    
Thỏa thuận 36.897.233 2.380    
Tổng 783.113.133 18.698    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 51.742.600 PMG 7,00% EVG -7,26%    
2 DXG 33.157.400 ADS 7,00% KPF -6,96%    
3 FLC 24.099.200 PVT 6,98% EMC -6,94%    
4 MSN 21.803.233 VIX 6,97% TTA -6,78%    
5 MBB 21.422.700 CIG 6,97% HRC -6,12%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
36.462.275 4,66% 60.793.008 7,76% -24.330.733
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.126 6,02% 3.232 17,29% -2.106
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 MSN 20.601.933 MSN 1.777.765.955 VHM 247.915.197  
2 HPG 5.577.600 HPG 248.347.450 PLX 32.712.270  
3 MBB 4.387.000 VHM 169.757.754 VPB 16.109.860  
4 CTG 4.016.100 CTG 159.469.140 KDC 15.274.836  
5 SSI 3.475.600 SSI 126.446.753 SBT 11.047.120  

HOSE

ADS 15,750 -650 -3.96%
CIG 3,750 50 +1.35%
CTG 38,300 -300 -0.78%
DXG 22,600 -700 -3%
EMC 16,050 0 %
EVG 9,890 190 +1.96%
FLC 6,550 30 +0.46%
HPG 45,900 -900 -1.92%
HRC 53,000 0 %
KDC 49,000 100 +0.20%
KPF 10,650 0 %
MBB 27,150 -850 -3.04%
MSN 88,400 -2,100 -2.32%
PLX 57,800 -700 -1.20%
PMG 22,000 0 %
PVT 17,900 500 +2.87%
SBT 22,500 -400 -1.75%
SSI 33,450 -1,400 -4.02%
STB 18,350 -650 -3.42%
STT 2,000 0 %
TTA 15,800 -550 -3.36%
VHM 100,000 -1,500 -1.48%
VIX 38,700 1,050 +2.79%
VPB 41,500 -100 -0.24%

Symbol Lookup

Close

Close