Market Summary 30.11.2020

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
30/11/2020          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.003,08 -7,14 -0,71 11.279,80      
VN30 965,89 -5,22 -0,54 6.260,81      
VNMIDCAP 1.088,10 1,12 0,10 2.857,41      
VNSMALLCAP 918,17 0,11 0,01 983,49      
VN100 926,76 -4,25 -0,46 9.118,22      
VNALLSHARE 926,85 -4,12 -0,44 10.101,71      
VNXALLSHARE 1.478,17 -6,51 -0,44 11.409,97      
VNCOND 1.175,14 0,22 0,02 501,59      
VNCONS 839,20 -13,05 -1,53 703,05      
VNENE 470,34 -6,86 -1,44 188,02      
VNFIN 838,01 4,77 0,57 2.748,12      
VNHEAL 1.276,48 -11,99 -0,93 14,04      
VNIND 587,36 -2,02 -0,34 1.496,22      
VNIT 1.264,28 -17,53 -1,37 186,22      
VNMAT 1.469,01 -21,89 -1,47 2.148,35      
VNREAL 1.271,63 -7,06 -0,55 1.823,19      
VNUTI 720,03 2,80 0,39 279,08      
VNDIAMOND 1.075,61 3,11 0,29 2.510,61      
VNFINLEAD 1.155,51 1,78 0,15 2.448,84      
VNFINSELECT 1.123,85 5,89 0,53 2.709,84      
VNSI 1.335,57 -7,16 -0,53 2.582,14      
VNX50 1.603,71 -8,97 -0,56 7.853,23      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 450.045.450 9.255    
Thỏa thuận 82.884.720 2.025    
Tổng 532.930.170 11.280    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 41.766.750 SFI 6,99% TPB -12,55%    
2 TCB 25.379.230 CVT 6,99% SBV -10,00%    
3 STB 18.882.960 DAT 6,99% HRC -6,95%    
4 MBB 18.683.250 HTN 6,99% SVT -6,25%    
5 ITA 16.263.000 FRT 6,98% VMD -6,25%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
50.026.040 9,39% 42.313.734 7,94% 7.712.306
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.372 12,16% 1.241 11,00% 131
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 VRE 5.248.634 VNM 263.201.481 VHM 232.160.245  
2 HPG 4.058.040 VIC 186.733.100 PLX 29.993.180  
3 CTG 3.596.150 VHM 167.777.495 PGD 18.629.016  
4 NVL 2.700.240 NVL 163.366.310 KDC 10.243.266  
5 VNM 2.421.980 VRE 146.692.115 PHR 9.010.220  

HOSE

CTG 34,500 -2,300 -6.25%
CVT 42,350 350 +0.83%
DAT 30,300 1,650 +5.76%
FRT 30,500 -2,200 -6.73%
HPG 42,300 -1,400 -3.20%
HRC 60,000 0 %
HTN 48,000 -1,000 -2.04%
ITA 7,470 -540 -6.74%
KDC 42,400 -1,000 -2.30%
MBB 25,600 400 +1.59%
NVL 81,000 1,000 +1.25%
PGD 32,000 -500 -1.54%
PHR 64,000 -1,400 -2.14%
PLX 52,600 -1,300 -2.41%
SBV 12,900 -200 -1.53%
SFI 36,500 -500 -1.35%
STB 18,100 -1,250 -6.46%
STT 2,200 0 %
SVT 16,300 -1,200 -6.86%
TCB 35,000 -800 -2.23%
TPB 26,700 -600 -2.20%
VHM 98,000 -1,500 -1.51%
VIC 101,500 -3,300 -3.15%
VMD 21,000 -950 -4.33%
VNM 106,700 -1,500 -1.39%
VRE 37,000 -800 -2.12%

Symbol Lookup

Close

Close