Market Summary 01.12.2020

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
01/12/2020          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1.008,87 5,79 0,58 11.679,57      
VN30 976,35 10,46 1,08 6.044,62      
VNMIDCAP 1.093,72 5,62 0,52 3.028,64      
VNSMALLCAP 924,54 6,37 0,69 1.395,03      
VN100 935,82 9,06 0,98 9.073,26      
VNALLSHARE 935,80 8,95 0,97 10.468,28      
VNXALLSHARE 1.491,93 13,76 0,93 12.004,31      
VNCOND 1.177,04 1,90 0,16 480,20      
VNCONS 849,82 10,62 1,27 719,94      
VNENE 471,11 0,77 0,16 198,37      
VNFIN 852,93 14,92 1,78 3.057,44      
VNHEAL 1.268,63 -7,85 -0,61 17,62      
VNIND 591,68 4,32 0,74 1.993,13      
VNIT 1.259,91 -4,37 -0,35 214,06      
VNMAT 1.474,00 4,99 0,34 1.948,49      
VNREAL 1.280,40 8,77 0,69 1.547,65      
VNUTI 720,74 0,71 0,10 271,94      
VNDIAMOND 1.086,00 10,39 0,97 2.421,83      
VNFINLEAD 1.179,26 23,75 2,06 2.841,55      
VNFINSELECT 1.143,82 19,97 1,78 3.026,12      
VNSI 1.351,43 15,86 1,19 2.898,88      
VNX50 1.619,85 16,14 1,01 8.312,11      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 536.207.660 10.458    
Thỏa thuận 47.100.214 1.222    
Tổng 583.307.874 11.680    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 37.900.250 TDW 6,98% PC1 -13,62%    
2 TCH 28.270.800 LHG 6,98% SJD -10,08%    
3 TCB 22.947.760 VSC 6,97% VAF -6,98%    
4 HPG 21.902.760 YEG 6,92% NAV -6,97%    
5 HSG 21.507.860 HU1 6,91% TPC -6,96%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
50.477.890 8,65% 34.279.910 5,88% 16.197.980
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1.281 10,97% 887 7,60% 394
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 MBB 4.813.230 VHM 218.853.860 VHM 232.346.785  
2 VPB 3.862.110 VNM 199.787.700 PLX 29.948.470  
3 HSG 3.184.760 HPG 107.507.428 PGD 18.630.536  
4 HPG 3.038.320 VPB 104.772.128 KDC 10.226.946  
5 VHM 2.647.820 MBB 99.115.317 PHR 9.047.220  

HOSE

HPG 44,200 2,500 +6%
HSG 26,250 1,650 +6.71%
HU1 8,300 -490 -5.57%
KDC 41,600 2,700 +6.94%
LHG 35,500 600 +1.72%
MBB 25,800 1,400 +5.74%
NAV 18,500 350 +1.93%
PC1 22,250 -50 -0.22%
PGD 33,000 1,000 +3.13%
PHR 67,700 300 +0.45%
PLX 54,900 1,600 +3%
SJD 17,450 250 +1.45%
STB 20,000 1,000 +5.26%
STT 2,300 0 %
TCB 36,200 1,700 +4.93%
TCH 25,350 1,650 +6.96%
TDW 26,000 0 %
TPC 10,600 670 +6.75%
VAF 10,000 -100 -0.99%
VHM 99,000 1,500 +1.54%
VNM 110,300 1,300 +1.19%
VPB 36,200 2,000 +5.85%
VSC 60,400 2,900 +5.04%
YEG 41,350 -1,250 -2.93%

Symbol Lookup

Close

Close