Market Summary 29.09.2020

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
29/09/2020          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 903,98 -8,52 -0,93 8.527,35      
VN30 856,20 -7,11 -0,82 4.315,73      
VNMIDCAP 980,39 -11,07 -1,12 2.400,43      
VNSMALLCAP 827,02 -5,42 -0,65 992,60      
VN100 828,15 -7,05 -0,84 6.716,16      
VNALLSHARE 829,51 -6,82 -0,82 7.708,76      
VNXALLSHARE 1.321,08 -11,18 -0,84 8.544,82      
VNCOND 1.019,45 -0,42 -0,04 358,07      
VNCONS 785,53 7,03 0,90 1.036,30      
VNENE 451,92 -7,21 -1,57 187,59      
VNFIN 744,14 -10,59 -1,40 1.878,81      
VNHEAL 1.260,81 -6,72 -0,53 25,43      
VNIND 534,11 -5,61 -1,04 1.192,05      
VNIT 1.141,41 -21,47 -1,85 125,10      
VNMAT 1.151,98 -7,73 -0,67 1.413,80      
VNREAL 1.152,54 -14,45 -1,24 1.227,84      
VNUTI 669,78 -2,40 -0,36 226,91      
VNDIAMOND 936,32 -9,77 -1,03 1.477,25      
VNFINLEAD 1.014,66 -16,43 -1,59 1.739,20      
VNFINSELECT 994,82 -14,47 -1,43 1.855,80      
VNSI 1.204,22 -10,46 -0,86 2.659,22      
VNX50 1.426,38 -13,37 -0,93 6.014,61      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 438.172.690 7.755    
Thỏa thuận 27.186.659 772    
Tổng 465.359.349 8.527    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 FLC 26.261.060 ASG 6,93% VNM -14,89%    
2 HSG 23.285.250 TNC 6,88% DAT -6,98%    
3 STB 23.261.400 DCM 6,85% VAF -6,86%    
4 HPG 18.796.900 PIT 6,83% TLD -6,86%    
5 VPB 15.580.400 HOT 6,67% TCO -6,79%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
25.788.240 5,54% 43.678.134 9,39% -17.889.894
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
548 6,43% 1.142 13,39% -594
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 TCB 13.000.000 TCB 317.200.000 VHM 238.039.405  
2 HPG 6.468.650 VNM 249.294.143 PLX 34.671.460  
3 POW 2.694.750 HPG 171.884.941 CTG 19.003.730  
4 VNM 2.265.400 VCB 111.916.228 PGD 18.625.896  
5 HAG 2.154.050 VHM 90.597.352 KDC 9.168.976  

HOSE

ASG 39,000 100 +0.26%
CTG 31,800 -200 -0.63%
DAT 33,000 -500 -1.49%
DCM 12,800 200 +1.59%
FLC 4,360 280 +6.86%
HAG 4,870 150 +3.18%
HOT 40,800 0 %
HPG 30,900 1,300 +4.39%
HSG 15,400 -50 -0.32%
KDC 35,600 0 %
PGD 27,300 650 +2.44%
PIT 4,410 10 +0.23%
PLX 49,500 100 +0.20%
POW 10,300 -50 -0.48%
STB 14,550 -50 -0.34%
STT 1,400 -100 -6.67%
TCB 24,000 50 +0.21%
TCO 13,950 -1,050 -7%
TLD 10,100 -500 -4.72%
TNC 27,300 0 %
VAF 9,720 620 +6.81%
VCB 87,500 900 +1.04%
VHM 79,500 2,000 +2.58%
VNM 110,000 3,300 +3.09%
VPB 25,700 100 +0.39%

Symbol Lookup

Close

Close