Điểm tin giao dịch 28.09.2020

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
28/09/2020          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 912,50 4,23 0,47 7.250,99      
VN30 863,31 8,60 1,01 4.062,19      
VNMIDCAP 991,46 7,74 0,79 2.003,72      
VNSMALLCAP 832,44 5,54 0,67 761,27      
VN100 835,20 6,69 0,81 6.065,91      
VNALLSHARE 836,33 6,59 0,79 6.827,18      
VNXALLSHARE 1.332,26 10,98 0,83 7.583,25      
VNCOND 1.019,87 15,24 1,52 188,14      
VNCONS 778,50 2,83 0,36 639,12      
VNENE 459,13 2,85 0,62 135,24      
VNFIN 754,73 13,27 1,79 2.404,64      
VNHEAL 1.267,53 -3,21 -0,25 27,58      
VNIND 539,72 0,67 0,12 959,77      
VNIT 1.162,88 8,03 0,70 101,97      
VNMAT 1.159,71 26,69 2,36 1.225,65      
VNREAL 1.166,99 -2,39 -0,20 1.017,47      
VNUTI 672,18 -2,62 -0,39 113,42      
VNDIAMOND 946,09 12,67 1,36 1.793,67      
VNFINLEAD 1.031,09 21,02 2,08 2.249,31      
VNFINSELECT 1.009,29 17,69 1,78 2.378,07      
VNSI 1.214,68 12,69 1,06 2.018,33      
VNX50 1.439,75 12,88 0,90 5.468,92      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 378.529.100 6.278    
Thỏa thuận 41.711.033 973    
Tổng 420.240.133 7.251    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 28.998.470 LSS 6,94% DAT -6,99%    
2 FLC 28.622.770 ASG 6,88% HRC -6,97%    
3 TCB 21.381.240 FLC 6,87% MCG -6,91%    
4 HPG 17.853.130 DCM 6,83% VAF -6,85%    
5 HSG 16.925.760 KPF 6,82% EMC -6,78%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
19.783.930 4,71% 29.008.400 6,90% -9.224.470
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
397 5,47% 783 10,80% -386
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 CTG 7.573.410 CTG 204.984.494 VHM 239.083.224  
2 HPG 3.871.700 VNM 153.444.542 PLX 34.580.180  
3 VRE 3.331.320 HPG 100.410.720 CTG 19.156.300  
4 VND 3.086.990 VRE 93.014.406 PGD 18.625.106  
5 HSG 2.224.250 VHM 73.386.195 PHR 9.284.760  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 DXG DXG chính thức giao dịch bổ sung 2.250.000 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 05/10/2018.
2 TNA TNA niêm yết và giao dịch bổ sung  5.136.824 cp (trả cổ tức) tại HOSE ngày 28/09/2020, ngày niêm yết có hiệu lực: 18/09/2020.
3 CRE CRE giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 19/10/2020.
4 BCG BCG nhận quyết định niêm yết bổ sung 28.000.000 cp (phát hành để chuyển đổi trái phiếu riêng lẻ) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 28/09/2020.
5 VCI VCI nhận quyết định niêm yết bổ sung 1.200.000 cp (phát hành theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên) HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 28/09/2020.
6 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 600.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 28/09/2020. 
7 FUESSVFL FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 1.000.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 28/09/2020. 

Attached Files:
20200928_20200928 - Tổng hợp thông tin giao dịch.pdf

HOSE

ASG 39,000 100 +0.26%
BCG 8,100 -10 -0.12%
CRE 26,500 950 +3.72%
CTG 31,800 -200 -0.63%
DAT 33,000 -500 -1.49%
DCM 12,800 200 +1.59%
DXG 12,200 0 %
EMC 18,850 0 %
FLC 4,360 280 +6.86%
FUESSVFL 11,210 110 +0.99%
FUEVFVND 14,400 200 +1.41%
HPG 30,900 1,300 +4.39%
HRC 39,000 -2,000 -4.88%
HSG 15,400 -50 -0.32%
KPF 13,750 100 +0.73%
LSS 6,350 100 +1.60%
MCG 1,690 -10 -0.59%
PGD 27,300 650 +2.44%
PHR 55,500 800 +1.46%
PLX 49,500 100 +0.20%
STB 14,550 -50 -0.34%
STT 1,400 -100 -6.67%
TCB 24,000 50 +0.21%
TNA 14,900 450 +3.11%
VAF 9,720 620 +6.81%
VCI 38,350 -150 -0.39%
VHM 79,500 2,000 +2.58%
VND 16,000 -50 -0.31%
VNM 110,000 3,300 +3.09%
VRE 28,350 250 +0.89%

Symbol Lookup

Close

Close