Điểm tin giao dịch 05.08.2020

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
05/08/2020        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 837,80 10,23 1,24% 5.370,78      
VN30   780,71 12,49 1,63% 2.915,15      
VNMIDCAP 864,41 12,10 1,42% 1.272,91      
VNSMALLCAP 739,09 9,67 1,33% 743,17      
VN100   755,70 10,39 1,39% 4.188,06      
VNALLSHARE 755,83 10,19 1,37% 4.931,23      
VNCOND 841,77 19,79 2,41% 243,83      
VNCONS 699,25 7,61 1,10% 623,07      
VNENE   383,42 5,22 1,38% 70,63      
VNFIN   657,94 12,09 1,87% 1.029,31      
VNHEAL 1.176,65 -2,12 -0,18% 12,38      
VNIND   491,21 9,37 1,94% 670,12      
VNIT   1.059,28 10,96 1,05% 134,80      
VNMAT 1.025,54 37,33 3,78% 1.162,48      
VNREAL 1.117,05 -0,48 -0,04% 845,02      
VNUTI   643,53 10,69 1,69% 118,57      
VNXALLSHARE 1.195,26 15,62 1,32% 5.475,74      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
264.841.620 4.382      
Thỏa thuận
Put though
41.797.538 989      
Tổng
Total
306.639.158 5.371      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 26.847.970 DAT 6,99% ACL -51,46%    
2 ITA 11.478.130 CDC 6,99% TCO -6,96%    
3 HSG 11.309.920 GIL 6,97% SGT -6,93%    
4 TCB 11.182.640 VAF 6,96% KPF -6,76%    
5 HQC 10.002.500 SJF 6,94% STG -6,71%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
21.814.700 7,11% 18.576.200 6,06% 3.238.500    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
560 10,42% 536 9,98% 24    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 5.713.760 SAB 158 HPG 1.058.900    
2 TCB 2.770.700 HPG 136 OGC 647.980    
3 POW 2.598.050 TCB 56 HHS 644.590    
4 DXG 1.003.830 VCB 54 ROS 567.580    
5 SAB 889.710 VHM 43 STB 546.700    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 VFG VFG niêm yết và giao dịch bổ sung 142.620 cp (ESOP) tại HOSE ngày 05/08/2020, ngày niêm yết có hiệu lực: 09/08/2019.
2 VFG VFG giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 21/08/2020.
3 ACL ACL giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 120% (số lượng dự kiến: 27.359.610 cp).
4 DVP DVP giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, ngày thanh toán: 27/08/2020.
5 DPM DPM giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt cuối năm 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 07%, ngày thanh toán: 21/08/2020.
6 TDG TDG giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội tại 29 Giang Văn Minh, Võ Cường, Bắc Ninh.
7 SFI SFI đăng ký mua lại 1.480.000 cổ phiếu quỹ. Thời gian thực hiện: từ 05/08/2020 đến 04/09/2020.
8 HVG HVG hủy niêm yết 227.038.29 cp tại HOSE, ngày hủy niêm yết: 05/08/2020, ngày GD cuối cùng: 14/05/2020.
9 AAA AAA nhận quyết định niêm yết bổ sung 40.000.000 cp (phát hành thực hiện chứng quyền) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 05/08/2020.
10 GTN GTN thông báo chuyển từ diện kiểm soát sang diện bị cảnh báo kể từ ngày 05/08/2020 do lợi nhuận 6 tháng năm 2020 phát sinh âm.

Attached Files:
20200805_20200805 - Tong hop thong ke hang ngay - Doi ngoai.pdf

HOSE

AAA 12,150 -100 -0.82%
ACL 15,550 100 +0.65%
CDC 26,150 -350 -1.32%
DAT 38,000 -2,000 -5%
DPM 16,400 -500 -2.96%
DVP 41,500 -100 -0.24%
DXG 10,550 -50 -0.47%
GIL 24,900 -650 -2.54%
GTN 26,350 -150 -0.57%
HHS 4,830 -60 -1.23%
HPG 25,700 0 %
HQC 1,730 -20 -1.14%
HSG 13,900 -300 -2.11%
HVG 4,700 0 %
ITA 4,560 -50 -1.08%
KPF 14,800 900 +6.47%
OGC 5,990 90 +1.53%
POW 10,100 100 +1%
ROS 2,150 -10 -0.46%
SAB 190,000 1,200 +0.64%
SFI 20,100 -200 -0.99%
SGT 5,310 -390 -6.84%
SJF 2,470 40 +1.65%
STB 11,750 100 +0.86%
STG 14,950 150 +1.01%
STT 2,500 0 %
TCB 22,300 500 +2.29%
TCO 12,000 0 %
TDG 2,470 160 +6.93%
VAF 9,630 -720 -6.96%
VCB 83,000 100 +0.12%
VFG 46,700 700 +1.52%
VHM 77,100 200 +0.26%

Symbol Lookup

Close

Close