Điểm tin giao dịch 17.01.2020

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
17/01/2020        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 978,96 4,65 0,48% 3.302,68      
VN30   894,84 2,88 0,32% 2.186,00      
VNMIDCAP 932,44 -2,31 -0,25% 609,90      
VNSMALLCAP 741,81 -2,57 -0,35% 249,14      
VN100   858,90 1,50 0,17% 2.795,90      
VNALLSHARE 854,55 1,31 0,15% 3.045,04      
VNCOND 1.189,72 6,60 0,56% 204,20      
VNCONS 742,94 -0,87 -0,12% 171,08      
VNENE   523,15 -4,48 -0,85% 23,83      
VNFIN   746,68 6,04 0,82% 1.199,67      
VNHEAL 1.299,73 -0,34 -0,03% 1,07      
VNIND   593,55 4,15 0,70% 572,84      
VNIT   1.118,15 -7,16 -0,64% 98,16      
VNMAT 927,90 -7,89 -0,84% 354,88      
VNREAL 1.302,74 -2,88 -0,22% 362,81      
VNUTI   737,70 -2,11 -0,29% 37,91      
VNXALLSHARE 1.322,55 1,51 0,11% 3.330,49      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
117.216.890 2.319      
Thỏa thuận
Put though
46.919.205 984      
Tổng
Total
164.136.095 3.303      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 EIB 16.816.940 RIC 6,99% UDC -7,00%    
2 ROS 10.256.810 DTL 6,99% PNC -6,99%    
3 CTG 7.722.750 GAB 6,94% AGF -6,97%    
4 HPG 6.779.150 PJT 6,90% TDW -6,96%    
5 NKG 6.601.340 CTD 6,90% LMH -6,96%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
13.036.340 7,94% 15.412.770 9,39% -2.376.430    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
404 12,22% 346 10,48% 58    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 NKG 5.906.440 VNM 93 SSI 730.630    
2 HPG 2.579.140 VCB 82 CTG 588.960    
3 CTG 2.353.600 HPG 65 ROS 495.990    
4 SSI 1.778.450 NKG 62 VCB 376.450    
5 STB 1.634.540 CTG 57 VNM 287.110    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 DHC DHC chính thức giao dịch bổ sung 20.940 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 26/02/2019.
2 CTI CTI giao dịch không hưởng quyền - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc mua cổ phiếu quỹ, dự kiến lấy ý kiến cổ đông trong tháng 01 và 02 năm 2020.
3 LCG LCG niêm yết và giao dịch bổ sung 4.899.293 cp (cổ tức) tại HOSE ngày 17/01/2020, ngày niêm yết có hiệu lực: 08/01/2020.

Attached Files:
20200117_20200117 - Tong hop thong ke hang ngay - Doi ngoai.pdf

HOSE

AGF 2,400 0 %
CTD 51,600 3,350 +6.94%
CTG 20,100 1,300 +6.91%
CTI 21,300 0 %
DHC 33,800 1,050 +3.21%
DTL 15,700 -1,150 -6.82%
EIB 15,500 300 +1.97%
GAB 137,500 2,500 +1.85%
HPG 18,850 1,200 +6.80%
LCG 4,510 290 +6.87%
LMH 1,210 70 +6.14%
NKG 5,170 330 +6.82%
PJT 9,500 0 %
PNC 10,250 -750 -6.82%
RIC 4,270 -280 -6.15%
ROS 3,980 260 +6.99%
SSI 14,150 900 +6.79%
STB 8,930 580 +6.95%
STT 9,100 0 %
TDW 22,450 350 +1.58%
UDC 2,820 -170 -5.69%
VCB 68,000 2,500 +3.82%
VNM 96,200 1,200 +1.26%

Symbol Lookup

Close

Close