Market Summary 28.06.2019

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
    Ngày:
Date:
28/06/2019    
             
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
 
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
 
VNINDEX 949,94 6,83 0,72% 4.565,25  
VN30   864,24 9,83 1,15% 2.886,82  
VNMIDCAP 964,01 7,41 0,77% 887,75  
VNSMALLCAP 810,87 1,40 0,17% 270,88  
VN100   841,14 8,76 1,05% 3.774,57  
VNALLSHARE 841,18 8,32 1,00% 4.045,45  
VNCOND 1.070,01 19,98 1,90% 185,57  
VNCONS 840,42 4,65 0,56% 426,90  
VNENE   577,41 1,58 0,27% 64,53  
VNFIN   679,87 5,22 0,77% 917,81  
VNHEAL 1.119,66 15,71 1,42% 6,66  
VNIND   590,12 8,04 1,38% 1.118,65  
VNIT   895,91 1,27 0,14% 122,68  
VNMAT 922,41 26,41 2,95% 243,53  
VNREAL 1.292,30 11,22 0,88% 809,05  
VNUTI   820,53 -1,36 -0,17% 116,59  
VNXALLSHARE 1.307,41 11,90 0,92% 4.535,40  
             
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
 
Khớp lệnh
Order matching
122.136.760 2.702.960.338  
Thỏa thuận
Put though
60.488.595 1.862.306.617  
Tổng
Total
182.625.355 4.565.266.954  
             
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%
1 TCB 14.997.770 BHN 6,98% SKG -15,31%
2 EIB 13.132.889 TCO 6,95% RIC -7,00%
3 GEX 10.147.540 LGC 6,90% PIT -6,96%
4 ROS 8.163.000 LAF 6,90% CIG -6,90%
5 LGL 6.421.770 HTL 6,89% VPS -6,86%
             
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
17.362.827 9,51% 14.388.387 7,88% 2.974.440
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
806.668.833 17,67% 631.601.576 13,83% 175.067.257
             
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
1 VHM 5.255.034 VHM 413 POW 1.167.320
2 HPG 2.703.570 MSN 174 VHM 642.540
3 SBT 2.106.300 VNM 124 VJC 512.110
4 MSN 2.098.070 GAS 85 PVD 422.210
5 POW 2.075.280 VJC 70 HSG 378.340

HOSE

BHN 75,500 -500 -0.66%
CIG 1,730 40 +2.37%
EIB 16,600 50 +0.30%
GAS 101,200 200 +0.20%
GEX 21,050 0 %
HPG 21,200 -200 -0.93%
HSG 6,720 -190 -2.75%
HTL 17,200 -150 -0.86%
LAF 9,630 630 +7%
LGC 41,700 2,700 +6.92%
LGL 10,050 50 +0.50%
MSN 75,000 -1,000 -1.32%
PIT 4,300 0 %
POW 13,150 -150 -1.13%
PVD 16,350 -200 -1.21%
RIC 7,110 460 +6.92%
ROS 25,600 150 +0.59%
SBT 18,650 -50 -0.27%
SKG 11,600 750 +6.91%
STT 7,300 0 %
TCB 23,900 -500 -2.05%
TCO 12,000 0 %
VHM 86,500 -500 -0.57%
VJC 140,000 900 +0.65%
VNM 133,600 1,100 +0.83%
VPS 12,650 0 %

Symbol Lookup

Close

Close