Market Summary 17.06.2019

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
    Ngày:
Date:
17/06/2019    
             
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
 
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
 
VNINDEX 946,95 -6,66 -0,70% 4.001,24  
VN30   852,99 -8,66 -1,01% 2.191,25  
VNMIDCAP 961,09 -6,26 -0,65% 726,27  
VNSMALLCAP 812,60 -2,82 -0,35% 251,29  
VN100   832,41 -8,46 -1,01% 2.917,52  
VNALLSHARE 833,06 -8,12 -0,97% 3.168,73  
VNCOND 1.030,21 -15,09 -1,44% 318,98  
VNCONS 838,92 -1,83 -0,22% 691,97  
VNENE   565,44 -1,29 -0,23% 34,15  
VNFIN   680,68 -3,94 -0,58% 605,51  
VNHEAL 1.085,58 -13,03 -1,19% 3,07  
VNIND   577,65 -6,25 -1,07% 733,46  
VNIT   868,81 -6,52 -0,74% 68,91  
VNMAT 898,83 -15,89 -1,74% 201,70  
VNREAL 1.279,06 -20,25 -1,56% 468,12  
VNUTI   837,17 1,92 0,23% 29,39  
VNXALLSHARE 1.296,05 -11,31 -0,87% 3.609,53  
             
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
 
Khớp lệnh
Order matching
104.786.670 2.227  
Thỏa thuận
Put though
69.437.038 1.769  
Tổng
Total
174.223.708 3.996  
             
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%
1 ROS 12.186.500 BRC 7,00% TVS -19,08%
2 ITA 9.825.250 SC5 6,99% CTF -7,11%
3 TCB 7.323.430 RIC 6,97% AGF -6,90%
4 POW 7.137.680 CCI 6,96% TN1 -6,90%
5 HNG 6.677.520 UDC 6,94% THI -6,81%
             
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
15.788.737 9,06% 13.861.727 7,96% 1.927.010
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
724 18,11% 620 15,52% 104
             
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
1 POW 9.166.020 VNM 226 POW 1.445.080
2 VRE 2.602.000 MWG 159 KBC 442.480
3 MSN 1.849.920 MSN 154 VNM 232.470
4 VNM 1.831.670 POW 146 AST 202.310
5 MWG 1.663.894 VCB 111 VCB 192.960

HOSE

AGF 2,700 -200 -6.90%
AST 68,500 500 +0.74%
BRC 12,000 600 +5.26%
CCI 15,100 0 %
CTF 23,000 -300 -1.29%
HNG 15,200 0 %
ITA 3,120 10 +0.32%
KBC 15,200 -50 -0.33%
MSN 77,800 -400 -0.51%
MWG 125,100 -400 -0.32%
POW 13,150 350 +2.73%
RIC 7,150 0 %
ROS 25,550 -100 -0.39%
SC5 22,000 0 %
STT 7,300 0 %
TCB 24,450 200 +0.82%
THI 27,200 0 %
TN1 66,000 3,200 +5.10%
TVS 11,300 -200 -1.74%
UDC 5,000 0 %
VCB 86,100 900 +1.06%
VNM 130,400 2,100 +1.64%
VRE 31,850 0 %

Symbol Lookup

Close

Close