Điểm tin giao dịch 17.06.2019

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
17/06/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 946,95 -6,66 -0,70% 4.001,24      
VN30   852,99 -8,66 -1,01% 2.191,25      
VNMIDCAP 961,09 -6,26 -0,65% 726,27      
VNSMALLCAP 812,60 -2,82 -0,35% 251,29      
VN100   832,41 -8,46 -1,01% 2.917,52      
VNALLSHARE 833,06 -8,12 -0,97% 3.168,73      
VNCOND 1.030,21 -15,09 -1,44% 318,98      
VNCONS 838,92 -1,83 -0,22% 691,97      
VNENE   565,44 -1,29 -0,23% 34,15      
VNFIN   680,68 -3,94 -0,58% 605,51      
VNHEAL 1.085,58 -13,03 -1,19% 3,07      
VNIND   577,65 -6,25 -1,07% 733,46      
VNIT   868,81 -6,52 -0,74% 68,91      
VNMAT 898,83 -15,89 -1,74% 201,70      
VNREAL 1.279,06 -20,25 -1,56% 468,12      
VNUTI   837,17 1,92 0,23% 29,39      
VNXALLSHARE 1.296,05 -11,31 -0,87% 3.609,53      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
104.786.670 2.227      
Thỏa thuận
Put though
69.437.038 1.769      
Tổng
Total
174.223.708 3.996      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 12.186.500 BRC 7,00% TVS -19,08%    
2 ITA 9.825.250 SC5 6,99% CTF -7,11%    
3 TCB 7.323.430 RIC 6,97% AGF -6,90%    
4 POW 7.137.680 CCI 6,96% TN1 -6,90%    
5 HNG 6.677.520 UDC 6,94% THI -6,81%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
15.788.737 9,06% 13.861.727 7,96% 1.927.010    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
724 18,11% 620 15,52% 104    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 POW 9.166.020 VNM 226 POW 1.445.080    
2 VRE 2.602.000 MWG 159 KBC 442.480    
3 MSN 1.849.920 MSN 154 VNM 232.470    
4 VNM 1.831.670 POW 146 AST 202.310    
5 MWG 1.663.894 VCB 111 VCB 192.960    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 TNA TNA chính thức giao dịch bổ sung 487.991 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 24/07/2017.
2 VFG VFG chính thức giao dịch bổ sung 243.002 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 27/07/2016.
3 TPB TPB chính thức giao dịch bổ sung 87.631.575 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 03/12/2018.
4 TBC TBC giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 28/06/2019.
5 STK STK giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 05/07/2019.
6 TCE11721 TCE11721 giao dịch không quyền - trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 01/07/2019.
7 TCE11723 TCE11723 giao dịch không quyền - trả lãi trái phiếu, ngày thanh toán: 01/07/2019.
8 D2D D2D giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%, ngày thanh toán: 28/06/2019.
9 CII11815 CII11815 (Trái phiếu CII122019) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 17/06/2019 với số lượng cổ phiếu giao dịch là 1.000.000 tp. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 100.000 đ/tp, ngày niêm yết có hiệu lực: 07/06/2019.
10 SCR11816 SCR11816 (Trái phiếu SCR.BOND.2018) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 17/06/2019 với số lượng cổ phiếu giao dịch là 4.700.000 tp. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 100.000 đ/tp, ngày niêm yết có hiệu lực: 07/06/2019.
11 TVS TVS giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2018 với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 26/07/2019; và trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% (số lượng dự kiến: 12.700.475 cp), phát hành tăng vốn cổ phần với tỷ lệ 3,5% (số lượng dự kiến: 2.222.583 cp).
12 CTF CTF giao dịch không hưởng quyền - Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1 (số lượng dự kiến: 3.960.000 cp), phát hành cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn theo tỷ lệ 20:1 (số lượng dự kiến: 1.980.000 cp).
13 LDG LDG nhận quyết định niêm yết bổ sung 49.597.997 cp (phát hành trả cổ tức+ESOP) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 17/06/2019.

Attached Files:
20190617_20190617 - Tong hop thong ke hang ngay - Doi ngoai.pdf

HOSE

AGF 4,070 0 %
AST 76,000 -2,000 -2.56%
BRC 9,600 0 %
CCI 13,300 0 %
CTF 22,300 -200 -0.89%
D2D 88,700 -500 -0.56%
HNG 14,600 -100 -0.68%
ITA 3,060 -10 -0.33%
KBC 15,300 100 +0.66%
LDG 9,830 -130 -1.31%
MSN 71,900 400 +0.56%
MWG 113,800 300 +0.26%
POW 13,600 -100 -0.73%
RIC 6,080 0 %
ROS 24,500 -500 -2%
SC5 21,550 1,400 +6.95%
SCR 5,800 300 +5.45%
STK 18,500 0 %
STT 8,300 0 %
TBC 24,850 -50 -0.20%
TCB 23,700 200 +0.85%
THI 28,000 0 %
TN1 61,000 0 %
TNA 21,400 -100 -0.47%
TPB 22,150 -150 -0.67%
TVS 12,150 0 %
UDC 4,640 0 %
VCB 86,800 -700 -0.80%
VFG 40,050 -2,100 -4.98%
VNM 122,500 500 +0.41%
VRE 34,250 -750 -2.14%

Symbol Lookup

Close

Close