Điểm tin giao dịch 12.06.2019

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
12/06/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 954,17 -7,90 -0,82% 3.930,65      
VN30   865,42 -5,49 -0,63% 2.338,46      
VNMIDCAP 969,06 -4,74 -0,49% 811,78      
VNSMALLCAP 814,63 -2,17 -0,27% 283,74      
VN100   844,21 -5,82 -0,68% 3.150,24      
VNALLSHARE 844,39 -5,63 -0,66% 3.433,98      
VNCOND 1.064,17 -2,41 -0,23% 278,12      
VNCONS 848,53 -3,07 -0,36% 1.180,15      
VNENE   571,73 -8,70 -1,50% 52,10      
VNFIN   681,23 -4,27 -0,62% 430,55      
VNHEAL 1.123,28 -13,57 -1,19% 9,00      
VNIND   588,28 -2,87 -0,49% 648,53      
VNIT   887,70 -3,51 -0,39% 68,28      
VNMAT 919,27 0,59 0,06% 207,31      
VNREAL 1.301,82 -14,58 -1,11% 504,30      
VNUTI   836,42 -13,47 -1,58% 42,28      
VNXALLSHARE 1.312,17 -8,38 -0,63% 3.815,79      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
100.019.840 2.276      
Thỏa thuận
Put though
38.089.952 1.655      
Tổng
Total
138.109.792 3.931      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ROS 12.005.090 TN1 6,98% TCO -9,37%    
2 MSN 10.723.690 TDW 6,96% NAF -8,11%    
3 TPB 7.502.796 HRC 6,91% PIT -6,99%    
4 ITA 5.914.410 HAI 6,87% MCP -6,96%    
5 FLC 5.281.290 AGR 6,87% EMC -6,95%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
9.608.786 6,96% 8.861.586 6,42% 747.200    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
371 9,44% 399 10,16% -28    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 3.259.230 VNM 244 HQC 366.100    
2 POW 3.193.300 VIC 78 POW 283.300    
3 VNM 1.941.220 HPG 75 KBC 278.350    
4 VHM 730.640 VHM 59 BVH 249.790    
5 VIC 669.240 POW 50 STB 113.260    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 VHC VHC chính thức giao dịch bổ sung 197.790 cp, ngày niêm yết có hiệu lực: 04/09/2014
2 TRA TRA giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức còn lại năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 28/06/2019.
3 FCN FCN niêm yết và giao dịch bổ sung 19.503.180 cp (chuyển đổi trái phiếu) tại HOSE ngày 12/06/2019, ngày niêm yết có hiệu lực: 04/06/2019.
4 TCO TCO giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 03%, ngày thanh toán: 27/06/2019.
5 FCM FCM giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 05%, ngày thanh toán: 10/07/2019.
6 NAF NAF giao dịch không hưởng quyền - trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:15 (số lượng dự kiến: 5.444.958 cp).

Attached Files:
20190612_20190612 - Tong hop thong ke hang ngay - Doi ngoai.pdf

HOSE

AGR 3,400 -20 -0.58%
BVH 68,000 0 %
EMC 11,550 0 %
FCM 6,630 80 +1.22%
FCN 10,250 270 +2.71%
FLC 4,540 0 %
HAI 3,860 240 +6.63%
HPG 23,800 -400 -1.65%
HQC 990 0 %
HRC 44,000 0 %
ITA 2,700 0 %
KBC 14,700 100 +0.68%
MCP 16,500 -1,200 -6.78%
MSN 58,000 -500 -0.85%
NAF 24,000 300 +1.27%
PIT 2,990 -220 -6.85%
POW 12,350 -50 -0.40%
ROS 24,100 -100 -0.41%
STB 10,050 -50 -0.50%
STT 8,300 0 %
TCO 13,450 0 %
TDW 25,000 0 %
TN1 62,000 0 %
TPB 21,000 0 %
TRA 61,000 0 %
VHC 78,400 -500 -0.63%
VHM 89,100 -2,100 -2.30%
VIC 116,000 0 %
VNM 118,000 -1,200 -1.01%

Symbol Lookup

Close

Close