Market Summary 15.03.2019

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
3/15/2019        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,004.12 -4.32 -0.43% 6,497.04      
VN30   927.06 -7.36 -0.79% 4,115.51      
VNMIDCAP 1,023.86 -3.98 -0.39% 1,285.54      
VNSMALLCAP 838.62 -1.64 -0.20% 385.07      
VN100   904.20 -6.21 -0.68% 5,401.05      
VNALLSHARE 902.76 -5.93 -0.65% 5,786.12      
VNCOND 1,062.33 -2.91 -0.27% 265.39      
VNCONS 898.01 -4.54 -0.50% 1,234.81      
VNENE   591.83 4.87 0.83% 38.96      
VNFIN   769.47 0.25 0.03% 1,031.80      
VNHEAL 1,206.45 1.13 0.09% 259.94      
VNIND   618.78 -1.88 -0.30% 732.82      
VNIT   823.07 -3.97 -0.48% 59.86      
VNMAT 970.50 -48.11 -4.72% 740.08      
VNREAL 1,391.60 -8.93 -0.64% 1,255.56      
VNUTI   834.08 -4.06 -0.48% 155.42      
VNXALLSHARE 1,398.66 -7.63 -0.54% 6,454.62      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
207,003,710 4,825      
Thỏa thuận
Put though
43,273,378 1,672      
Tổng
Total
250,277,088 6,497      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 17,029,640 BTT 6.97% CMV -6.98%    
2 DLG 10,421,670 SGT 6.97% YEG -6.97%    
3 GTN 9,591,580 HOT 6.97% SGR -6.95%    
4 EIB 9,495,640 HVH 6.89% HU1 -6.91%    
5 CTG 8,573,740 APG 6.80% MCG -6.88%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
28,962,874 11.57% 29,471,804 11.78% -508,930    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,378 21.21% 1,563 24.06% -185    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 NVL 5,639,880 NVL 344 CTG 2,340,220    
2 HPG 5,382,750 MSN 342 MSN 1,875,810    
3 MSN 3,973,870 DHG 290 NVL 955,920    
4 VHM 2,974,556 VHM 277 PLX 820,010    
5 VCB 2,728,670 VIC 220 SSI 732,320    
                 
             

HOSE

APG 9,900 0 %
BTT 33,800 0 %
CMV 10,700 700 +7%
CTG 20,300 200 +1%
DHG 93,600 -400 -0.43%
DLG 1,480 -20 -1.33%
EIB 16,950 150 +0.89%
GTN 21,500 100 +0.47%
HOT 50,900 0 %
HPG 23,850 750 +3.25%
HU1 8,000 0 %
HVH 17,650 -50 -0.28%
MCG 1,890 120 +6.78%
MSN 62,500 500 +0.81%
NVL 57,000 500 +0.88%
PLX 56,400 100 +0.18%
SGR 17,300 0 %
SGT 5,590 -10 -0.18%
SSI 19,500 -100 -0.51%
STT 8,300 0 %
VCB 84,900 100 +0.12%
VHM 92,000 0 %
VIC 115,900 100 +0.09%
YEG 39,900 -400 -0.99%

Symbol Lookup

Close

Close