Tuesday, 05/26/2020 16:13

Điểm tin giao dịch 26.05.2020

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
26/05/2020        
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 869,13 10,09 1,17% 5.545,61      
VN30   815,01 7,76 0,96% 2.776,56      
VNMIDCAP 870,64 15,91 1,86% 1.756,85      
VNSMALLCAP 735,47 7,47 1,03% 510,32      
VN100   783,40 7,60 0,98% 4.533,41      
VNALLSHARE 782,19 7,56 0,98% 5.043,73      
VNCOND 931,77 9,20 1,00% 492,54      
VNCONS 739,85 2,39 0,32% 365,81      
VNENE   413,16 8,16 2,01% 137,23      
VNFIN   686,39 8,45 1,25% 1.335,88      
VNHEAL 1.188,56 -15,68 -1,30% 3,75      
VNIND   502,42 6,78 1,37% 785,82      
VNIT   1.082,80 7,50 0,70% 89,08      
VNMAT 1.024,39 30,98 3,12% 700,07      
VNREAL 1.133,91 2,86 0,25% 954,16      
VNUTI   674,65 14,40 2,18% 175,43      
VNXALLSHARE 1.231,98 11,82 0,97% 5.831,76      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
Nội dung
Contents
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
     
Khớp lệnh
Order matching
306.464.080 4.983      
Thỏa thuận
Put though
21.884.617 563      
Tổng
Total
328.348.697 5.546      
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 ITA 21.511.610 POM 7,00% DHM -7,00%    
2 ROS 12.525.730 SVT 6,96% TCR -6,98%    
3 HPG 11.703.440 TTB 6,95% SMA -6,93%    
4 HSG 10.262.660 PIT 6,95% LMH -6,90%    
5 MBB 9.808.970 TV2 6,94% MDG -6,83%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
   
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
14.534.230 4,43% 18.246.560 5,56% -3.712.330    
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
466 8,41% 506 9,13% -40    
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
   
STT
No.
Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
GTGD
(tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
   
1 HPG 3.320.130 HPG 93 SBT 567.140    
2 CRE 1.283.510 VIC 74 PHR 507.110    
3 MBB 1.200.100 VHM 60 DXG 286.890    
4 HCM 1.011.520 VCB 60 HSG 236.700    
5 SSI 805.570 SAB 38 VCB 152.350    
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp            
STT Mã CK Sự kiện
1 DPM DPM giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 06/2020 tại trụ sở công ty.
2 HCM HCM giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào 23/06/2020.
3 PET PET giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội từ ngày 20/06/2020 đến 29/06/2020 tại GEM Center - số 08 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM.
4 SHP SHP giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 18/06/2020.
5 HDB HDB giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 13/06/2020 tại Nhà hát TPHCM, 07 công trường Lam Sơn, Bến Nghé, Quận 1, TPHCM.
6 KBC KBC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 06/2020.
7 NKG NKG giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 18/06/2020 tại Hội trường Thống Nhất, phòng Đại Yến, 135 Nam Kỳ Khởi NGhĩa, Bến Thành, Quận 1, TPHCM.
8 DLG DLG giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 20/06/2020 tại trụ sở công ty.
9 CTD CTD giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào 30/062020.
10 CTD CTD giao dịch không hưởng quyền - lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên trực tuyến, dự kiến lấy ý kiến cổ đông vào tháng 06 năm 2020.
11 DTL DTL giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 06/2020 tại lô CN8, đường CN5, KCN Sóng Thần 3, Phú Tân, Thủ Dầu Một, Bình Dương.
12 SAM SAM giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào 25/06/2020.
13 VIP VIP giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 06/2020.
14 KOS KOS giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 06/2020.
15 TMT TMT giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 30/06/2020.
16 OGC OGC giao dịch không hưởng quyền - tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 20/06/2020 tại Rạp Fafilm, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
17 CHPG2004 CHPG2004 (HPG/4M/SSI/EU/CASH-03) niêm yết và giao dịch bổ sung 2.000.000 cq (giảm) tại HOSE ngày 26/05/2020, khối lượng sau thay đổi: 3.000.000 cq.
18 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 9.300.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 26/05/2020. 
19 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 1.000.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 26/05/2020. 
20 FUESSVFL FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 3.900.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 26/05/2020. 

Attached Files:
20200526_20200526 - Tong hop thong ke hang ngay - Doi ngoai.pdf

HOSE


IndochinaStock